دوره های آنلاین

پکیج جامع آزمون PTE

شامل هر 4 دوره اصلی

2،000،000 تومان

1،499،000 تومان

پکیج جامع آزمون PTE

شامل هر 4 دوره اصلی

2،500،000 تومان

1،990،000 تومان

دوره جامع آزمون ناتی

1،599،000 تومان

1،120،000 تومان

(%30 تخفیف به مدت محدود)

چهار دوره اصلی هوم پی تی ای

دوره Speaking

699،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Writing

699،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Reading

699،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Listening

699،000 تومان

ورود به صفحه دوره