دوره های آنلاین

پکیج جامع آزمون PTE

شامل هر 4 دوره اصلی

3،200،000 تومان

1،999،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

پکیج جامع آزمون PTE

شامل هر 4 دوره اصلی

4،200،000 تومان

2،999،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

دوره جامع آزمون ناتی

2،000،000 تومان

1،499،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

چهار دوره اصلی هوم پی تی ای

دوره Speaking

799،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Writing

799،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Reading

799،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Listening

799،000 تومان

ورود به صفحه دوره