پکیج جامع آزمون PTE

شامل هر 4 دوره اصلی

5،700،000 تومان

4،890،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

پکیج جامع آزمون PTE

شامل هر 4 دوره اصلی

4،700،000 تومان

3،890،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

دوره من و استرالیا

جدیدترین دوره HomePTE

2،499،000 تومان

1،599،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

دوره جامع آزمون ناتی

3،850،000 تومان

2،899،000 تومان

(تخفیف به مدت محدود)

تبدیل نقره ای به طلایی

1،000،000 تومان

دوره جامع PTE Core

به زودی...

چهار دوره اصلی هوم پی تی ای

دوره Speaking

1،500،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Writing

1،500،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Reading

1،500،000 تومان

ورود به صفحه دوره

دوره Listening

1،500،000 تومان

ورود به صفحه دوره