محتوای دوره

جزوه
مقدمه
درس اول Reading fill in the blanks
درس دوم Reading and writing fill in the blanks
درس سوم Reorder paragraphs
درس چهارم و پنجم Reading multiple choice, choose single and multiple answer
بخش پایانی
جزوه
برنامه ویژه نوروز 1401
برنامه درسی
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده
برای استفاده از این دوره باید یکی از 2 پکیج هوم پی تی ای را تهیه کنید یا در این دوره به تنهایی ثبت نام کنید

دوره شامل

  • 36 درس‌