با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.

محتوای دوره

مقدمه
برنامه درسی
درس اول Reading fill in the blanks
درس دوم Reading and writing fill in the blanks
درس سوم Reorder paragraphs
درس چهارم و پنجم Reading multiple choice, choose single and multiple answer
بخش پایانی
جزوه
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده
برای استفاده از این دوره باید یکی از 2 پکیج هوم پی تی ای را تهیه کنید یا در این دوره به تنهایی ثبت نام کنید

دوره شامل

  • 31 درس‌