محتوای دوره

گستردن همه
مقدمه
درس اول Read aloud
درس دوم Repeat sentence
درس سوم Describe image
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/2 مرحله
درس چهارم Re-tell lecture
درس پنجم Answer short questions
درس ششم
بخش پایانی
برنامه درسی
جزوه
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده
برای استفاده از این دوره باید یکی از 2 پکیج هوم پی تی ای را تهیه کنید یا در این دوره به تنهایی ثبت نام کنید

دوره شامل

  • 46 درس‌
  • 2 موضوع‌