با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.

محتوای دوره

مقدمه
برنامه درسی
درس اول Read aloud
درس دوم Repeat sentence
درس سوم Describe image
درس چهارم Re-tell lecture
درس پنجم Answer short questions
بخش پایانی
جزوه
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده
برای استفاده از این دوره باید یکی از 2 پکیج هوم پی تی ای را تهیه کنید یا در این دوره به تنهایی ثبت نام کنید

دوره شامل

  • 40 درس‌