با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.

ثبت نام نشده
برای استفاده از این دوره باید یکی از 2 پکیج هوم پی تی ای را تهیه کنید یا در این دوره به تنهایی ثبت نام کنید

دوره شامل

  • 22 درس‌