با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.

محتوای دوره

مقدمه
برنامه درسی
درس اول Summarize spoken text
درس دوم و سوم Listening multiple choice, choose multiple and single answer
درس چهارم Listening fill in the blanks
درس پنجم Highlight correct summary
درس ششم Select missing words
درس هفتم Highlight incorrect words
درس هشتم Write from dictation
بخش پایانی
جزوه
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده
برای استفاده از این دوره باید یکی از 2 پکیج هوم پی تی ای را تهیه کنید یا در این دوره به تنهایی ثبت نام کنید

دوره شامل

  • 51 درس‌