‫0% تکمیل شد
‫0/0 مرحله
  1. مقدمه
    مقدمه رایتینگ
  2. درس اول Summarize written text
    بخش 1 ( آشنایی و نمره دهی )
درس 1 از 22
در حال پیشرفت

مقدمه رایتینگ

جهت خروج از حالت تمام صفحه از روی کیبورد کلید "Esc" را فشار دهید و در موبایل از "Back" استفاده کنید