مجموعه هوم پی تی ای

بزرگترین ارائه دهنده دوره های آموزشی PTE

دانلود رایگان کتاب:

RS Vocabulary

مشخصات کتاب:

-سطح کتاب: متوسط
-مهارت هدف: آمادگی برای آزمون پی تی ای
معرفینامه کتاب:

دارای لغات دومین و مهمترین سوال اسپیکینگ آزمون پی تی ای

*** این کتاب در حال حاضر دارای فایل صوتی برای دانلود نیست ***

خدمات مجموعه هوم پی تی ای

دموی رایگان دوره ها

برای آشنایی بیشتر با چگونگی دوره ها.

کلیک کنید

دوره های آنلاین

دسترسی راحت به دوره ها و تدریس 0 تا 100 پی تی ای.

کلیک کنید

درباره PTE

با چگونگی پی تی ای و قبولی در آزمون آشنا شوید.

کلیک کنید

منابع رایگان

شامل کتب آموزش زبان در مهارت ها و سطوح مختلف

کلیک کنید