کتاب های مبتدی

کتاب مورد نظر خود را انتخاب و دانلود نمایید.

Inside Reading 1

معرفینامه کتاب: مجموعه Inside Reading که از انتشارات اکسفورد منتشر شده است را به شما عزیزان تقدیم کنیم. بدون شک یکی از بهترین روش ها

ادامه مطلب و دانلود

Inside Writing 1

معرفینامه کتاب: مجموعه کتاب های Inside Writing، یک مجموعه مهارت‌های آکادمیک پنج سطحی رایتینگ است که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمک می‌کند تا در مطالعات

ادامه مطلب و دانلود

Inside Writing Intro

معرفینامه کتاب: مجموعه کتاب های Inside Writing، یک مجموعه مهارت‌های آکادمیک پنج سطحی رایتینگ است که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمک می‌کند تا در مطالعات

ادامه مطلب و دانلود