روز آزمون

روز آزمون شما فرا رسیده، هر سوالی داشتید قبل از امتحان به راحتی از برگزار کننده امتحان بپرسید. در حین امتحان در صورت نیاز به کمک، کافی است دست خود را بالا ببرید، حتما نیم ساعت قبل از امتحان در محل حضور داشته باشید و زمان ترافیک را در نظر بگیرید. بهتر است جای آزمون را روز قبل چک کنید. قبل رفتن به داخل سالن استرس خود را کنترل کنید و به این ایمان داشته باشید که شما تمرین زیادی داشته اید و بهترینها در انتظار شماست. بعد از پایان آزمون به شما کد پیگیری داده می شود و شما ملزم به انجام کاری خاص دیگری نخواهید بود. محل آزمون را با خوشحالی ترک می کنید و جواب بین ۱ تا ۵ روز کاری برای شما ایمیل خواهد شد.
به امید موفقیت شما

کارت شناسایی
کارت شناسایی

پاسپورت

کارت شناسایی خود را فراموش نکنید.
در روز امتحان شما حتما باید پاسپورت خود را به همراه داشته باشید.

امضای دیجیتال
امضای دیجیتال

امضای دیجیتال

بعد از نشان دادن پاسپورت، امضای دیجیتال را انجام خواهید داد.

عکس دیجیتال
عکس دیجیتال

عکس دیجیتال

از شما عکس دیجیتال گرفته خواهد شد.

اسکن دست
اسکن دست

اسکن دست

کف دست شما اسکن خواهد شد.
کمد وسایل
کمد وسایل

کمد وسایل

وسایل همراه خود را در کمدی که به شما داده می شود، قرار خواهید داد.

ورود به سالن
ورود به سالن

ورود به سالن

بعد از انجام این کارها داخل سالن می شوید و سر جای خود خواهید نشست.