روز آزمون

در روز آزمون حتما پاسپورت به همراه داشته باشید، قبل از آزمون مسئول شما را راهنمایی خواهد کرد، حتما نیم ساعت قبل در مکان حضور داشته باشید، در اواسط آزمون هر جا سوالی داشتید کافیه دست خود را بالا ببرید. بعد از اتمام امتحان احتیاج به هیچ کاری نیست جواب چند ساعت بعد برای شما ایمیل خواهد شد.
به امید موفقیت شما

کارت شناسایی
کارت شناسایی

پاسپورت

.کارت شناسایی خود را فراموش نکنید
.در روز امتحان شما حتما باید پاسپورت خود را به همراه داشته باشید

امضای دیجیتال
امضای دیجیتال

امضای دیجیتال

.بعد از نشان دادن پاسپورت، امضای دیجیتال را انجام خواهید داد

عکس دیجیتال
عکس دیجیتال

عکس دیجیتال

.از شما عکس دیجیتال گرفته خواهد شد

اسکن دست
اسکن دست

اسکن دست

.کف دست شما اسکن خواهد شد

کمد وسایل
کمد وسایل

کمد وسایل

.وسایل همراه خود را در کمدی که به شما داده می شود، قرار خواهید داد

ورود به سالن
ورود به سالن

ورود به سالن

.بعد از انجام این کارها داخل سالن می شوید و سر جای خود خواهید نشست