مجموعه هوم پی تی ای

بزرگترین ارائه دهنده دوره های آموزشی PTE

دانلود رایگان کتاب:

Conversation for all Occasions

مشخصات کتاب:

-سطح کتاب: مبتدی
-مهارت هدف: مکالمه زبان انگلیسی
معرفینامه کتاب:

این کتاب حاوی مطلب برای مکالمه انگلیسی، درک مطلب و متون دستور زبان جامع بوده و مناسب برای زبان آموزانی است که می توانند خوب بنویسند و قصد دارند روی مهارت های تلفظ و گفتاری انگلیسی کار کنند. موضوعات مختلف در زمینه مکالمه برای کمک به آماده سازی زبان آموزان در مواجهه با موقعیتهای مختلف در طول روز و در تعامل با افراد انگلیسی زبان، چه در محل کار، چه در مدرسه و حتی مطب دکتر گنجانده شده است.

*** این کتاب در حال حاضر دارای فایل صوتی برای دانلود نیست ***

خدمات مجموعه هوم پی تی ای

دموی رایگان دوره ها

برای آشنایی بیشتر با چگونگی دوره ها.

کلیک کنید

دوره های آنلاین

دسترسی راحت به دوره ها و تدریس 0 تا 100 پی تی ای.

کلیک کنید

درباره PTE

با چگونگی پی تی ای و قبولی در آزمون آشنا شوید.

کلیک کنید

مابع رایگان

شامل کتب آموزش زبان در مهارت ها و سطوح مختلف

کلیک کنید