درباره Test

امتحان PTE هر چهار مهارت SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING را ارزیابی می کند. زمان آزمون حدود 2 ساعت است. در این امتحان شما با شخصی در ارتباط نخواهید بود و توسط هوش مصنوعی (کامپیوتر) مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت. به دلایل زیادی از جمله جواب سریع ، انعطاف پذیری امتحان، کامپیوتر محور بودن ، این امتحان مورد توجه و استقبال دانشجویان و مهاجران بسیاری قرار گرفته است.

01

SPEAKING

Speaking and Writing

بین ( 54 تا 67 ) دقیقه

02

READING

reading

( 30 ) دقیقه

Listening

بین (30 تا 43) دقیقه

03

Listening