راهنمای Writing

دسترسی سریع:

در این مطلب میخوانیم:

خلاصه کردن متن نوشتاری (Summarize Written Text)

شما باید یک متن را در یک جمله با حداکثر 75 کلمه خلاصه کنید. این نوع سوال دانش reading (خواندن) و writing (نوشتن) شما را می سنجد.

در این نوع سوال شما باید یک متن را در یک جمله خلاصه کنید.

 • تکلیف- بعد از خواندن یک متن آن را در یک جمله خلاصه کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- reading (خواندن) و writing (نوشتن)
 • طوا هر متن- حداکثر300 کلمه
 • مدت زمان پاسخ دهی- 10 دقیقه

شما 10 دقیقه زمان دارید تا خلاصه خود را بنویسید. حتما نکات اصلی متن را در یک جمله ی کامل با جداکثر 75 کلمه ذکر کنید.

قسمت شمارش کلمات در پایین صفحه تعداد کلماتی که شما می نویسید را شما می شمارد. دکمه های cut، copy، paste را نیز روی صفحه می بینید که احتمالا برای نوشتن خلاصه به آنها نیاز دارید.

cut: قسمتی را که میخواهید از پاسخ خود حذف کنید انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی cut کلیک سمت چپ کنید.

copy: قسمتی از پاسخ خود را که میخواهید در جای دیگری کپی کنید، انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی copy کلیک سمت چپ کنید.

paste: نشانگرموس را در جایی که میخواهید متن cut یا copy شده را وارد کنید قرار دهید و روی دکمه ی paste کلیک سمت چپ کنید.

نکات آزمون:

مطمعن شوید که پاسخ شما شکل صحیحی دارد:

وقتی که پاسخ خود را نوشتید آن را چک کنید که فقط یک جمله باشد، حتما با حرف بزرگ (capital letter) شروع شده باشد و فقط یک نقطه در انتهای جمله داشته باشد.

پاسخ شما باید بین 5 تا 75 کلمه باشد پس حتما تعداد کلمات در قسمت شمارش کلمات زیر کادر پاسخ را چک کنید.

اگر کمتر از 5 کلمه یا بیشتر از 75 کلمه بنویسید، به پاسخ شما نمره ای داده نمی شود:

نوشتن جمله های پیچیده و ترکیبی را تمرین کنید:

پاسخ شما باید فقط یک جمله باشد. پس شما باید توانایی نوشتن یک جمله پیچیده و ترکیبی را داشته باشید تا بتوانید نکات اصلی متن را خلاصه کنید و همچنین بتوانید جزئیات مربوط را بطور خلاصه بیان کنید. برای مثال به ساختارهای جمله در خلاصه های زیر توجه کنید که چگونه جزئیات را به نکات اصلی مربوط کردند:

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

محتوا: آیا پاسخ شما نکات اصلی متن را خلاصه می کند؟ نمره ی محتوا بر اساس بیان صحیح تمام نکات اصلی متن بدون تحریف منظور یا موضوع متن مشخص می شود. اگر پاسخ شما منظور یا موضوع متن را تحریف کند، هیچ نمره ای از چهار عامل (محتوا، فرم، قواعد دستور زبان و لغات) به شما تعلق نمی گیرد و نمره ی شما در این قسمت صفر می شود. بهترین پاسخ ها مشخصا نکته ی اصلی متن و جزئیات مهم مربوطه را بطور خلاصه بیان می کنند. آنها بر موضوع متن، اطلاعات اصلی و جزئیات متمرکز می شوند.

فرم: آیا پاسخ شما تنها یک جمله است؟ اگر پاسخ شما کمتر از 5 کلمه یا بیشتر از 75 کلمه باشد، هیچ نمره ای از چهار عامل (محتوا، فرم، قواعد دستور زبا و لغات) دریافت نمی کنید و نمره ی شما در این سوال صفر می شود.

قواعد دستور زبان: آیا از قواعد دستور زبان در پاسخ خود به درستی پیروی کردید؟ نمره ی قواعد دستور زبان بر اساس صحیح بودن ساخنار اصلی جمله مشخص می شود. بهترین پاسخ ها معمولا از یک جمله ی اصلی (main clause) و یک جمله ی وابسته (subordinate clause) تشکیل می شوند.

لغات: آیا در پاسخ خود از لغات مناسب و صحیح استفاده کردید؟ نمره ی لغات بر اساس مربوط بودن لغات به متن و مناسب بودن آنها در یک چارچوب علمی مشخص می شود. استفاده ی مناسب از هم معنی لغات نیز نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها از کلمات داخل متن بطور مناسب استفاده می کنند، نشان می دهند که معنی متن را متوجه شدند و از هم معنی کلمات به صورت موثر استفاده می کنند تا در استفاده اززبان، تنوع به خرج دهند.

توجه:

 • پاسخ شما بر اساس مناسب بودن کلمه هایی که به کار بردید، صحیح یا غلط تلقی می شود. اگر پاسخی ندادید و یا پاسخ اشتباه دادید نمره ای دریافت نمی کنید.
 • مهارت listening (گوش دادن) و speaking (صحبت کردن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود.

توصیه ی عمومی:

 • ساده بودن، ایده آل است.
 • فکر نکنید که حتما باید 70 کلمه بنویسید تا نمره ی کامل بگیرید.
 • یک جمله ی خیلی پیچیده، شما را به شدت مستعد خطاهای مربوط به ساختار جمله و زبان می کند.
 • نوشتن بین 35 تا 60 کلمه می تواند یک پاسخ خوب باشد. متوجه شدم که می توانم نکات اصلی را بدون اینکه جمله ام بیش از حد پیچیده شود، دراین بازه خلاصه کنم.
 • از متصل کننده ها استفاده کنید! استفاده از متصل کننده ها یک روش عالی برای جلوگیری از بکار بردن کاما است. برای اینکه بیش از حد از and استفاده نکنیم می توانیم از بقیه ی متصل کننده ها مثل for، furthermore، however، moreover، what’s more و so استفاده کنیم.
 • توجه کنید که شما نمی توانید هر نکته از متن را در جمله ای جداگانه بنویسید. پس استرس نداشته باشید! ناظران آزمون PTE به دنبال خلاصه ای با کلماتی دقیقا مثل متن نیستند.
 • بیشترین دلیلی که باعث میشود افراد در این نوع سوال نمره از دست بدهند این است که جمله خود را بیش از حد پیچیده می کنند. افراد فکر می کنند که جمله های پیچیده و بلند چیزی است که ممتحن های PTE به دنبال آن هستند ولی به این فکر نمی کنند که هرچقدر یک جمله پیچیده تر باشد، بیشتر احتمال اشتباه وجود دارد.
 • یاد گرفتن نحوه ی نوشتن به شیوه ای ساده و مرتب برای کسب نمره در این نوع سوال بسیار مهم است.

مقاله نویسی (Write Essay)

در این نوع سوال باید درباره ی موضوعی که به شما داده شده است، یک مقاله در حدود 200 تا 300 کلمه بنویسید و توانایی writing (نوشتن) شما ارزیابی میشود.

در این نوع سوال شما باید یک مقاله ی بحث برانگیز در حدود 200 تا 300 کلمه در پاسخ به یک سوال بنویسید.

 • تکلیف- درباره ی موضوعی که به شما داده میشود یک مقاله ی 200 تا 300 کلمه ای بنویسید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- writing (نوشتن)
 • طول هر سوال- 2 تا 3 جمله
 • مدت زمان پاسخ دهی- 20 دقیقه

شما 20 دقیقه فرصت دارید تا مقاله ی خود را بنویسید.

قسمت شمارش کلمات در پایین صفحه تعداد کلماتی که شما می نویسید را می شمارد. حتما حداقل 200 کلمه بنویسید ولی بیشتر از 300 کلمه نشود.

دکمه های cut، copy و paste را نیز روی صفحه می بینید که احتمالا برای نوشتن پاسخ خود به آنها نیاز دارید.

cut: قسمتی را که میخواهید از پاسخ خود حذف کنید انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی cut کلیک سمت چپ کنید.

copy: قسمتی از پاسخ خود را که میخواهید جای دیگری کپی کنید انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی copy کلیک سمت چپ کنید.

paste: نشانگر موس را در جایی که میخواهید متن cut یا copy شده را وارد کنید قرار دهید و روی دکمه ی paste کلیک سمت چپ کنید.

نکات آزمون:

با تحلیل سوال شروع کنید:

قبل از نوشتن هر چیزی به کلمات کلیدی در سوال توجه کنید. موضوع، نکات کلیدی که باید به آنها توجه کنید تا بتوانید به سوال پاسخ دهید و هر دیدگاهی که دارید را پیدا کنید:

سوال را تجزیه و تحلیل کنید تا بدانید چطور به آن پاسخ دهید:

سوال های مقاله به چند روش می توانند نوشته شوند. برای مثال، شاید لازم باشد که شما موافقت یا مخالفت خود با یک عقیده را شرح دهید.

شما احتمالا در نظر می گیرید که افراد مختلف چه احساسی در یک وضعیت خاص دارند:

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در قسمت مقاله نویسی بر اساس توانایی شما در نوشتن یک مقاله ی بحث بر انگیز یا قانع کننده درباره ی موضوع داده شده سنجیده می شود. نمره ی شما بر حسب 7 عامل است:

محتوا: آیا پاسخ شما مربوط به موضوع سوال است؟ نمره ی محتوا با تعیین اینکه آیا همه ی جنبه های موضوع در پاسخ شما بررسی شده است، مشخص می شود. مناسب بودن جزئیات، مثال ها و توضیحات داده شده برای بیان دیدگاه خود نیز نمره دهی می شوند. اگر مقاله ی شما مربوط به موضوع نباشد، هیچ نمره ای از این 7 عامل دریافت نخواهید کرد و نمره ی مقاله ی شما صفر خواهد شد. بهترین پاسخ ها مربوط به موضوع و شامل اطلاعات بخصوص و منطقی هستند و به هر سوالی که پرسیده شده پاسخ می دهند. همچنین  از دیدگاه خود با بیان جزئیات، مثال ها و یا توضیحات حمایت می کنند.

بسط دادن، ساختار و انسجام: آیا پاسخ شما ایده هایتان را به خوبی بسط داده است و یک ساختار منطقی دارد؟ بسط دادن ایده ها، ساختار و انسجام مقاله بر اساس سازماندهی پاسخ شما نمره دهی می شوند. یک پاسخ سازمان یافته یک الگوی سازماندهی منطقی دارد، ایده ها را به هم مربوط می کند و درباره ی روابط ایده ها توضیح می دهد. بهترین پاسخ ها دارای چند پاراگراف هستند و پاراگراف ها واضح، مقدمه(introduction)، بدنه(body) و نتیجه گیری(conclusion) مربوط به موضوع مقاله دارند. ایده ها بطور واضح در در پاراگراف ها بیان شده اند و با جزئیات، مثال و یا توضیحات پشتیبانی می شوند. رفتن از یک پاراگراف به پاراگرافی دیگر به آرامی صورت می گیرد.

فرم: آیا پاسخ شما بین 200 تا 300 کلمه طبق چیزی که از شما خواسته اند است؟ نمره ی فرم با شمارش تعداد کلمه ها در پاسخ شما مشخص می شود. اگر مقاله ی شما بین 200 تا 300 کلمه باشد، نمره ی کامل را می گیرید. اگر کمتر از 200 کلمه یا بیشتر از 300 کلمه بنویسید نمره از دست می دهید. اگر مقاله ی شما کمتر از 120 کلمه یا بیشتر از 380 کلمه باشد، هیچ نمره ای از 7 عامل دریافت نمی کنید و نمره ی مقاله ی شما صفر می شود.

دامنه ی عمومی زبان شناختی: آیا پاسخ شما از زبانی استفاده می کند که ایده های شما را به دقت منتقل می کند؟ نمره ی دامنه ی عمومی زبان شناختی با تعیین اینکه آیا زبان بکار رفته در پاسخ شما به دقت ایده های شما را بیان می کند، مشخص می شود. این شامل توانایی شما در بیان واضح توضیحات، تغییر تاکید، حذف ابهامات، بیان ریزه کاری های معنایی، استفاده از ویژگی های ادبی برای انتقال معنی می شود. اگر بجای استفاده از جملاتی با ساختار و لغات ساده، از جمله هایی با ساختار و لغات پیچیده به درستی استفاده کنید به احتمال زیاد نمره ی کامل را می گیرید. به این خاطر که ایده های پیچیده اغلب با استفاده از جمله هایی با ساختار و لغات پیچیده بیان می شوند. بهترین پاسخ ها به نحوی از زبان استفاده می کنند که ایده های کلیدی را برجسته می کنند، نظرات را خلاقانه بیان می کنند و بیان واضح دارند.

استفاده از قواعد دستور زبان: آیا  در پاسخ خود از قواعد دستور زبان به درستی استفاده کردید و متوجه شکل استاندارد نوشتار انگلیسی بوده اید؟ نمره ی استفاده از قواعد دستور زبان بر اساس بررسی ساختار جمله، استفاده از علائم نگارشی و نوشتن با حروف بزرگ در جای لازم مشخص می شود. بهترین پاسخ ها دارای تعداد قابل توجهی جمله ی پیچیده هستند که از لحاظ قواعد دستور زبان صحیح هستند و بطور واضح معنی مورد نظر را منتقل می کنند.

واژگان: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی تسلط شما بر دامنه ی وسیعی از کلمات است؟ نمره ی واژگان بر اساس تنوع کلمات در پاسخ شما و مناسب بودن آنها در یک چارچوب علمی مشخص می شود. کلمات هم معنی، اصطلاحات و عبارات علمی نیز ارزیابی می شوند. بهترین پاسخ ها از عبارات علمی دقیق استفاده می کنند و از هم معنی کلمات و اصطلاحات درجای مناسب استفاده می کنند تا از تکرار کردن کلمات بپرهیزند.

املا: آیا پاسخ شما نشان می دهد که شما تنها از یک قاعده ی املایی بطور صحیح و پیوسته استفاده کردید؟

آزمون PTE آکادمیک قاعده های املایی زبان انگلیسی در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا را تشخیص می دهد. اما در پاسخ خود باید پیوسته ازیک نوع قاعده ی املایی پیروی کنید.

توجه:

 • در این قسمت با جزئیات نمره دهی می شوید. اگر پاسخی ندادید یا پاسخ شما نامربوط بود، هیچ نمره ای نمی گیرید.
 • این نوع سوال در نمره دهی موارد زیر اثر می گذارد: writing(نوشتن)، قواعد دستور زبان، املا، لغات و متن نوشته شده
 • مهارت listening(گوش کردن) و speaking(صحبت کردن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و مهارت reading(خواندن) شما فقط برای خواندن دستورالعمل ها و سوال مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • به دستورالعمل ها دقت کنید. برای مثال محدودیت نوشتن 200 تا 300 کلمه
 • موضوع را خوب بخوانید و نوع سوال را تشخیص دهید.
 • حتما بطور صحیح و با زبان انگلیسی مورد استفاده در محیط های علمی بنویسید.
 • سعی کنید از علامت برای لیست کردن موارد مختلف استفاده نکنید.
 • پاراگراف های واضح و به هم پیوسته بنویسید.
 • از زبانی که بیش از حد پیچیده است استفاده نکنید. ساده بنویسید.
 • قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید برای مقاله ی خود برنامه ریزی کنید. افراد بسیاری بخاطر اینکه دائم ایده های خود را تغییر می دهند، از همه ی زمان خود برای نوشتن مقاله استفاده می کنند.
 • از یک ساختار خوب استفاده کنید. زیرا قادر به تصمیم گیری، نوشتن و چک کردن همه چیز در مدت زمان 20 دقیقه نخواهید بود.
 • دانش لغات خود را تقویت کنید. استفاده از لغات خوب به هنگام نوشتن مقاله بسیار مهم است.
 • وقتی که مقاله ی خود را نوشتید، چند دقیقه برای خواندن آنچه نوشتید بگذارید و آن را بهتر کنید. معمولا اولین نوشته را می توان بهبود بخشید. به این نکات دقت کنید.
 • نوشته ی خود درباره ی موضوع داده شده را به دقت بررسی کنید. آزمون دهندگان نباید بعد از خواندن سوال، راه خود را گم کنند. سعی کنید با توجه بیش از حد به یک جنبه از موضوع از بقیه ی جوانب غافل نشوید.
 • یک جنبه ی موضوع را بارها تکرار نکنید. وقتی به یک بحث می پردازید، آن را کاملا بیان کنید و سپس آن را ببندید. سعی کنید که در مطالب بعدی به آن اشاره نکنید.
 • مقاله را برای یافتن اشتباهات گرامری (قواعد دستور زبان)، مناسب بودن ساختار های جمله، علائم نگارشی و… چک کنید.