راهنمای Speaking

دسترسی سریع:

در این مطلب میخوانیم:

بلند خواندن (Read Aloud)

این اولین نوع سوال در قسمت speaking (صحبت کردن) است. این نوع سوال از مهم ترین نوع سوالاتی است که دارای نمره زیادی است و دانش reading (خواندن) و speaking (صحبت کردن) شما را می آزماید.

در این نوع سوال، باید یک متن را بلند بخوانید.

 • تکلیف- یک متن روی صفحه نمایان میشود.متن را بلند بخوانید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- reading (خواندن) و speaking (صحبت کردن)
 • طول هر متن- حداکثر 60 کلمه
 • مدت زمان پاسخ دهی- نسبت به طول متن متغیر است.

باکس وضعیت ضبط یک شمارش معکوس تا زمان باز شدن میکروفن نشان میدهد. نسبت به طول متن 30 تا 40 ثانیه فرصت دارید تا اماده شوید. یک صدای بوق کوتاه میشنوید. بعد از این صدای بوق، سریع شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفن صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید. عجله نکنید. صحبت خود را تا قبل از اتمام زمانتان تمام کنید. در صورت اتمام زمانتان کلمه recording به کلمه ی completed تغییر میکند. شما فقط یکبار میتوانید پاسخ خود را ضبط کنید.

مهم: اگر بیشتر از 3 ثانیه سکوت کنید، ضبط متوقف می شود.

نکات آزمون:

به هنگام خواندن از علامت های نگارشی کمک بگیرید تا بدانید چه زمانی باید مکث کنید:

قبل از باز شدن میکروفن 30 تا 40 ثانیه زمان دارید تا نگاهی به متن بیاندازید. پس از این فرصت استفاده کنید تا متن را با استفاده از علائم نگارشی به عبارات معنی دار تقسیم کنید. علائم نگارشی به شما نشان میدهند که چه زمانی میتوانید یک مکث کوتاه داشته باشید و لحن خود را تغییر دهید. به اینصورت که در آغاز خواندن یک عبارت، صدای خود را بالا میبرید و در انتهای آن، صدای خود را پایین می آورید.

مکث کردن به موقع به شما کمک می کند که روان تر بخوانید و کاملا معنی متن را منتقل کنید. اینکار باعث میشود که نمره ی بهتری دریافت کنید. در مثال زیر دقت کنید که چه زمانی لازم است مکث (/) کنید:

کلمه هایی که حاوی اطلاعات مهم هستند را محکم تلفظ کنید:

به هنگام خواندن متن کلمه هایی که نقش اصلی در انتقال مفهوم متن دارند را محکم تلفظ کنید. به اینصورت که آن ها را کمی بلند تر بخوانید و قسمت کلیدی ان کلمه ها را با تاکید تلفظ کنید (e.g., development). همچنین از الگوهای بالا بردن و پایین آوردن تن صدا استفاده کنید تا نشان دهید که چگونه مطالب مختلف  در متن به هم پیوسته اند و یا به پایان میرسند. به الگوها در این متن توجه کنید. زیر کلماتی که باید محکم تلفظ شوند خط کشیده شده است و تن صدای بالا و پایین با فلش رو به بالا و پایین مشخص شده است:

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

نمره شما در قسمت بلند خواندن متن بر اساس 3 عامل ارزیابی میشود:

محتوا: آیا همه کلمات متن را به زبان آوردید و یا کلمه ای به متن اضافه کردید؟ نمره محتوا از طریق شمارش تعداد کلمات صحیح در پاسخ شما سنجیده میشود. جا گذاری، اضافه کردن و حذف کلمات بر نمره شما تاثیر منفی میگذارد.

روان خوانی: آیا شما با یک سرعت عادی و طبیعی و روان صحبت کردید؟ روان خوانی بر اساس توانایی شما در بیان روان ریتم، کلمه بندی و تاکید بر کلمه های بخصوص نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها متعلق به کسانی هستند که با یک سرعت عادی، طبیعی و یکسان همراه با کلمه بندی مناسب صحبت می کنند. مکث کردن، تکرار کردن و شروع های نادرست در نمره شما تاثیر منفی می گذارد.

تلفظ: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی توانایی شما در تولید آوا های گفتاری مانند اکثر انگلیسی زبانان است؟ نمره تلفظ نسبت به قابل فهم بودن صحبت شما برای انگلیسی زبانان  تعیین میشود. بهترین پاسخ ها متعلق به کسانی است که حروف صدا دار و بی صدا را مانند انگلیسی زبانان تلفظ میکنند و بر کلمه ها و عبارت ها به درستی تاکید می کنند. پاسخ ها باید سریعا برای یک انگلیسی زبان قابل فهم باشد.

آزمون PTE آکادمیک تلفظ های گوناگون زبان انگلیسی در مناطق و ملت های مختلف را تا حدی که برای اکثر انگلیسی زبانان قابل فهم باشد، تشخیص میدهد.

توجه:

 • این نوع سوال در نمره دهی موارد زیر اثر میگذارد: reading (خواندن)، speaking (صحبت کردن)، روان خوانی و تلفظ
 • دانش listening (شنیدن) و writing (نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمیشود.

توصیه ی عمومی:

 • قبل از اینکه کامپیوتر شروع به ضبط صدای شما کند، 35 تا 40 ثانیه به شما زمان می دهد تا متن روی صفحه را بخوانید و آن را تمرین کنید. از این فرصت استفاده کنید تا متن را به عبارات اصلی تقسیم کنید.
 • مدت زمانی که به پاسخ شما تخصیص داده می شود بستگی به طول متن دارد که طولانی ترین متن 60 کلمه دارد.
 • بعد از شنیدن صدای بوق شروع به صحبت کنید. صحبت شما قبل از صدای بوق ضبط نمی شود.
 • با یک سرعت متوسط بخوانید. از صحبت کردن خیلی سریع یا خیلی آهسته خودداری کنید و کلمه ای جا نیاندازید. کلمه ها را به زبان بیاورید و واضح و بدون عجله بیان کنید.
 • تعویض یک کلمه با کلمه ای دیگر، اضافه کردن کلمات جدید یا جا انداختن کلمات اشتباه بزرگی است.
 • به هنگام برخورد با علائم نگارشی مثل کاما و نقطه، یک مکث کوتاه لازم است. مکث برای نقطه باید کمی از مکث برای کاما بیشتر باشد.
 • سعی کنید که کلمه های جمع و مفرد را با هم اشتباه نگیرید. خواندن کلمه ی kid بجای kids و یا کلمه ی houses بجای house بی دقتی است.
 • عدد ها را صحیح بخوانید. th را در کلمه ی 25th جا نیاندازید. کلمه ی the 1850s را the eighteen fifties بخوانید.
 • در هر متن کلمه های کلیدی وجود دارند که نشان دهنده ی موضوع اصلی متن هستند. برای خواندن چنین کلماتی، کمی محکم تر صحبت کنید.

تکرار کردن جمله (Repeat Sentence)

یکی از پر نمره ترین سوالاتی که شما را به چالش می کشد این نوع سوال است و دانش listening  (شنیدن) و speaking (صحبت کردن) شما را می آزماید. این نوع سوال نیز طبق یک سیستم دقیق به شما نمره می دهد.

در این نوع سوال شما باید جمله ای را که می شنوید تکرار کنید.

 • تکلیف- بعد از شنیدن جمله ای که برای شما پخش می شود، آن را تکرار کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening (شنیدن) و speaking (صحبت کردن)
 • طول هر جمله- 3 تا 9 ثانیه
 • مدت زمان پاسخ دهی- 15 ثانیه

جمله به صورت خودکار پخش می شود. بعد از اتمام جمله میکروفن شما باز می شود و باکس وضعیت ضبط به شما کلمه recording را نشان می دهد. سریع در میکروفن صحبت کنید (در این نوع سوال صدای بوق نمی شنوید) و چیزی را که شنیدید دقیقا تکرار کنید. عجله نکنید.

قبل از اتمام زمانتان صحبت کردن را تمام کنید. در صورتی که زمانتان تمام شود، کلمه recording به completed تغییر می کند. شما قادر به پخش مجدد جمله نخواهید بود و همچنین فقط یکبار می توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

نکات آزمون:

به نحوه ی کلمه بندی جمله همانطور که پخش می شود گوش کنید:

در این نوع سوال شما بر اساس توانایی خود در بیان ترتیب صحیح کلمات نمره دهی می شوید. پس هرچه متوجه عبارات ببیشتری بشوید، بهتر می توانید آن جمله را تکرار کنید. برای مثال سه عبارت در این جمله وجود دارد که با علامت / جدا شده اند و هر کدام حاوی یک پیام متفاوت است که معنی مخصوص به خود را دارد.

اگر با دقت به عبارت های معنی دار در جمله گوش کنید، با دقت بیشتری می توانید آنچه را که می شنوید تکرار کنید.

از الگوی تن صدا و تاکید بر کلمات در جمله ای که می شنوید تقلید کنید:

تن صدا (intonation) و نحوه ی تاکید بر کلمات (stress) در جمله ی پخش شده را بخاطر بسپارید. این الگوها به انتقال معنی جمله کمک می کنند. آرام و واضح صحبت کنید و تن صدا و نحوه ی تاکید بر کلمات را تقلید کنید. برای مثال به الگوی مثال زیر نگاه کنید. زیر کلمه ها یا بخش هایی که با تاکید تلفظ میشوند خط کشیده شده است و تن صدای اُفتان (falling intonation) با فلش رو به پایین مشخص شده است:

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

نمره شما در قسمت تکرار کردن جمله طبق 3 عامل است:

محتوا: ایا همه کلمات متن را به زبان آوردید و یا کلمه ای به متن اضافه کردید؟ نمره محتوا بر اساس توانایی شما در بیان ترتیب صحیح کلمات مشخص میشود. اگر تقریبا هیچ کلمه ای از جمله را بازگو نکنید، در نمره شما تاثیر منفی می گذارد.

روان خوانی: ایا شما با یک سرعت عادی، طبیعی و روان صحبت کردید؟ روان خوانی بر اساس توانایی شما در بیان روان ریتم، کلمه بندی و تاکید بر کلمه های بخصوص نمره دهی میشود. بهترین پاسخ ها متعلق به کسانی است که با یک سرعت عادی، طبیعی و یکسان همراه با کلمه بندی مناسب صحبت میکنند. مکث کردن، تکرار کردن و شروع های نادرست در نمره شما تاثیر منفی می گذارند.

تلفظ: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی توانایی شما در تولید آواهای گفتاری مانند اکثر انگلیسی زبانان است؟ نمره تلفظ نسبت به قابل فهم بودن صحبت شما برای انگلیسی زبانان تعیین می شود. بهترین پاسخ ها شامل حروف صدا دار و بی صدایی است که مانند یک انگلیسی زبان تلفظ شده باشند و همچنین بر کلمات و عبارات به درستی تاکید شده باشد. پاسخ ها باید سریعا برای یک انگلیسی زبان قابل فهم باشند.

آزمون PTE آکادمیک تلفظ های متنوع زبان انگلیسی در مناطق و ملت های مختلف را تا حدی که برای اکثر انگلیسی زبانان قابل فهم باشد تشخیص میدهد.

توجه:

 • در این نوع سوال با جزئیات دقیق نمره دهی می شوید. اگر هیچ پاسخی ندادید و یا جواب شما نامربوط بود، نمره ای دریافت نمی کنید. این نوع سوال در نمره دهی موارد زیر اثر می گذارد: listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن)، روان خوانی و تلفظ
 • دانش شما برای قسمت writing (نوشتن) توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و دانش reading (خواندن) شما فقط برای خواندن دستور العمل ها استفاده می شود.

توصیه ی عمومی:

 • شما 15 ثانیه برای تکرار کردن جمله زمان دارید. سعی کنید تا 3 ثانیه قبل از اتمام زمانتان، پاسخ خود را داده باشید.
 • رعایت ترتیب صحیح کلمات از بیشترین اهمیت برخوردار است. اگر ترتیب کلمات در جمله صحیح نباشد ممکن است نمره از دست بدهید.
 • کلمه های جمع و مفرد را با هم اشتباه نگیرید. مثل گفتن کلمه ی tree بجای trees و کلمه ی balls بجای ball که در این نوع سوال به عنوان پاسخ اشتباه تلقی می شوند.
 • سعی کنید که کلمه ای جا نیاندازید. اگر نتوانستید همه ی کلمات یک جمله را بخاطر بسپارید، هر چند کلمه که می توانید را دقیقا تکرار کنید. در هر صورت به هیچ عنوان سوال را بی پاسخ نگذارید. با تکرار کردن حتی تعداد کمی از کلمات جمله، مقدار کمی نمره دریافت می کنید.
 • سعی کنید که هنگام تکرار کردن جمله در نیمه راه مکث نکنید. در اینصورت ممکن است بخاطر استرس از کلماتی مثل اِم، آم و… استفاده کنید. قبل از آزمون به اندازه کافی این نوع سوال را تمرین کنید. اگر متوجه شدید که اشتباه کردید، برای مثال بجای جمله ی It is a good process ، جمله ی It is a good procedure را گفتید، آن را با جمله ای مثل oh sorry, umm I mean it’s a good process اصلاح نکنید. این اشتباه است.
 • از لحن و تن صدای مناسب برای تاکید بر کلمات یا عبارات استفاده نکنید. شروع جمله با تن صدای خیزان و انتهای آن با تن صدای اُفتان نشان داده می شود.
 • آزمون دهندگان معمولا آنقدر به تکرار کردن جمله ها توجه می کنند که به ندرت به نحوه ی بیان جمله دقت می کنند. به دقت گوش کنید و بجای اینکه فقط کلمه ها را بخاطر بسپارید، اهمیت جمله را درک کنید و کلمه ها را به عبارات مهم تقسیم بندی کنید.
 • از نوت برداری برای قسمت تکرار کردن جمله خودداری کنید. زمان پاسخ دهی به این سوال آنقدر محدود است که حتی زمانی برای گذاشتن خودکار روی کاغذ ندارید.
 • همه ی منابع در دسترس را بخوانید. همه چیز به تمرین شما بستگی دارد.
 • علی رغم اینکه از شما انتظار نمیرود که دقیقا مثل گوینده بر کلمه ها تاکید کنید،اما توانایی تقلید از لحن و تن صدای گوینده به شما برتری میدهد.
 • روی گفتار و واضح صحبت کردن خود کار کنید. برای یک تمرین خوب تمام منابع موجود در سایت را دو بار بخوانید. همه ی آنها جمله های آزمون واقعی هستند پس این نوع سوال در آزمون واقعی برای شما بسیار آسان خواهد بود.

توصیف عکس (Describe Image)

در این نوع سوال شما باید به یک عکس روی صفحه ی کامپیوتر نگاه کنید و آن را توصیف کنید. شما عکس های متفاوتی مشاهده می کنید و باید هر کدام را در 40 ثانیه توصیف کنید.

در این نوع سوال شما باید یک عکس را توصیف کنید.

 • تکلیف- یک عکس به شما نشان داده میشود. آن را با جزئیات توصیف کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- speaking (صحبت کردن)
 • مدت زمان پاسخ دهی- 40 ثانیه

باکس وضعیت ضبط یک شمارش معکوس تا زمان باز شدن میکروفن نشان می دهد. شما 25 ثانیه فرصت دارید تا به عکس نگاه کنید و آماده شوید. یک صدای بوق کوتاه خواهید شنید. بعد از این صدا، سریع شروع به صحبت کنید.قبل از باز شدن میکروفن صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نمی شود.

واضح صحبت کنید. عجله نکنید. قبل از اتمام زمانتان، صحبت کردن را تمام کنید. وقتی که زمانتان تمام شود کلمه ی recording به completed تغییر می کند. شما فقط یکبار می توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

نکات آزمون:

روی اطلاعات اصلی عکس تمرکز کنید:

وقتی به عکس نگاه می کنید از خود بپرسید: اطلاعات اصلی در تصویر کدامند؟ و جزئیات مربوط به اطلاعات اصلی چه چیز هایی هستند؟ از دفتر یادداشت خود استفاده کنید تا کلمات و عبارات کلیدی مربوط به اطلاعات اصلی و جزئیات شرح داده شده در عکس را بنویسید. به هنگام صحبت، با این کلمه ها جمله بندی خواهید کرد.

توصیف خود از تصویر را سازمان دهی کنید:

اگر صحبت خود را سازماندهی کنید نمره ی بهتری خواهید گرفت. به این خاطر که یک پاسخ سازماندهی شده به احتمال زیاد اطلاعات اصلی و جزئیات اضافه را پوشش می دهد و هم چنین بر اساس اطلاعات موجود درباره ی معانی و نتیجه گیری ها صحبت می کند. به سازماندهی توصیف یک عکس در مثال زیر توجه کنید:

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

نمره شما در قسمت توصیف عکس بر اساس سه عامل است:

محتوا: آیا پاسخ شما دقیقا و کاملا عکس را توصیف می کند؟ نمره ی محتوا بر اساس توانایی شما در بیان تمام جنبه ها و ابعاد تصویر مشخص می شود. توصیف شما از روابط، بسط دادن اطلاعات و نتیجه گیری ها یا مفاهیم بر اساس جزئیات در تصویر نیز نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها همه ی قسمت های تصویر شامل اطلاعات بخصوص و منطقی، بسط دادن اطلاعات، نتیجه گیری ها و مفاهیم را در بر می گیرند. صرفا بیان کردن مقداری اطلاعات نامربوط بر نمره شما تاثیر منفی می گذارد.

روان خوانی: آیا شما با یک سرعت عادی و طبیعی و روان صحبت کردید؟ روان خوانی بر اساس توانایی شما در بیان روان ریتم، کلمه بندی و تاکید بر کلمه های بخصوص نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها متعلق به کسانی هستند که با یک سرعت عادی، طبیعی و یکسان همراه با کلمه بندی مناسب صحبت می کنند. مکث کردن، تکرار کردن و شروع های نادرست در نمره شما تاثیر منفی می گذارد.

تلفظ: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی توانایی شما در تولید آوا های گفتاری مانند اکثر انگلیسی زبانان است؟ نمره تلفظ نسبت به قابل فهم بودن صحبت شما برای انگلیسی زبانان  تعیین می شود. بهترین پاسخ ها شامل حروف صدا دار و بی صدایی است که مانند یک انگلیسی زبان تلفظ شده باشند و همچنین بر کلمات و عبارات به درستی تاکید شده باشد. پاسخ ها باید سریعا برای یک انگلیسی زبان قابل فهم باشند.

آزمون PTE آکادمیک تلفظ های گوناگون زبان انگلیسی در مناطق و ملت های مختلف را تا حدی که برای اکثر انگلیسی زبانان قابل فهم باشد، تشخیص می دهد.

توجه:

 • در این نوع سوال، با جزئیات دقیق نمره دهی می شوید. اگر هیچ پاسخی ندادید و یا جواب شما نامربوط بود، نمره ای دریافت نمی کنید. این نوع سوال در نمره دهی موارد زیر اثر میگذارد: speaking (صحبت کردن)، روان خوانی و تلفظ
 • دانش listening (شنیدن) و writing (نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و دانش reading (خواندن) شما فقط برای خواندن دستور العمل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 •  

توصیه ی عمومی:

 • با معرفی تصویر شروع کنید.
 • به ساختار تصویر با دقت توجه کنید.
 • کلمات کلیدی را بیان کنید. لازم نیست چیزی را توضیح دهید. فقط هر چه را که می بینید بدون مکث بخوانید.
 • از مِن مِن کردن و گفتن کلمه هایی مثل اِمم، اِرر و … به هنگام صحبت کردن بپرهیزید. اینکار نمره روان خوانی و نمره کلی شما را کم می کند.
 • تمام 40 ثانیه را صحبت نکنید. کمتر از 30 ثانیه صحبت کنید. همین مقداربرای گرفتن نمره 90 کافی است.
 • بدون شک محتوای پاسخ شما مهم است اما به یاد داشته باشید که روان خوانی و تلفظ مهم تر هستند.
 • طبیعی و عادی صحبت کنید و کلمات جدیدی که با آنها آشنا نیستید را به صحبت خود اضافه نکنید.
 • تا زمانی که عالی شوید تمرین کنید. پاسخ شما باید روان و عادی و بی عیب باشد.

بازگویی سخنرانی (Re-tell Lecture)

نکات آزمون:

از تصویر استفاده کنید تا موضوع سخنرانی را حدس بزنید:

قبل از پخش سخنرانی 3 ثانیه فرصت دارید تا سریع به عکس روی صفحه نگاه کنید. از این فرصت استفاده کنید تا به لغاتی که ممکن است بشنوید فکر کنید. اینکار ایده ای درباره ی موضوع سخنرانی به شما می دهد و به شما کمک می کند که چیزی که قرار است در سخنرانی بشنوید را پیش بینی کنید.

از 40 ثانیه مدت زمان پاسخ گویی خود به خوبی استفاده کنید:

شما تنها 40 ثانیه فرصت دارید که صحبت کنید و مطمعن شوید که تمام نکات اصلی سخنرانی را بیان کردید. اگر نکاتی که گفتید را تکرار کنید، صحبت خود را اصلاح کنید و یا مکث کنید، وقت ارزشمند خود را هدر می دهید و نمره از دست می دهید. پس پیوسته صحبت کنید و به اشتباهات خود توجه نکنید.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در قسمت بازگویی سخنرانی بر اساس توانایی شما در ارائه ی مطالب یک سخنرانی علمی سنجیده می شود. نمره س شما بر اساس سه عامل است:

محتوا: آیا پاسخ شما دقیقا و کاملا مطالب سخنرانی را بازگو می کند؟ نمره ی محتوا (content) بر اساس توانایی شما در بیان دقیق و کامل موقعیت، شخصیت ها، جنبه ها، فعالیت ها و پیشرفت های ذکر شده در سخنرانی تعیین می شود. همچنین توصیف شما از روابط، بسط دادن اطلاعات و نتیجه گیری ها یا مفاهیم نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها تمام نکات اصلی سخنرانی از جمله بسط دادن اطلاعات، نتیجه گیری ها یا مفاهیم را بازگو می کنند. صرفا بیان مقداری اطلاعات نامربوط بر نمره شما تاثیر منفی می گذارد.

روان خوانی: آیا شما با یک سرعت عادی و طبیعی و روان صحبت کردید؟ روان خوانی بر اساس توانایی شما در بیان روان ریتم، کلمه بندی و تاکید بر کلمه های بخصوص نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها متعلق به کسانی هستند که با یک سرعت عادی، طبیعی و یکسان همراه با کلمه بندی مناسب صحبت می کنند. مکث کردن، تکرار کردن و شروع های نادرست در نمره شما تاثیر منفی می گذارد.

تلفظ: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی توانایی شما در تولید آوا های گفتاری مانند اکثر انگلیسی زبانان است؟ نمره تلفظ نسبت به قابل فهم بودن صحبت شما برای انگلیسی زبانان  تعیین می شود. بهترین پاسخ ها شامل حروف صدا دار و بی صدایی است که مانند یک انگلیسی زبان تلفظ شده باشند و همچنین بر کلمات و عبارات به درستی تاکید شده باشد. پاسخ ها باید سریعا برای یک انگلیسی زبان قابل فهم باشند.

آزمون PTE آکادمیک تلفظ های گوناگون زبان انگلیسی در مناطق و ملت های مختلف را تا حدی که برای اکثر انگلیسی زبانان قابل فهم باشد، تشخیص می دهد.

توجه:

 • در این نوع سوال، با جزئیات دقیق نمره دهی می شوید. اگرهیچ پاسخی ندادید یا جواب شما نامربوط بود، نمره ای دریافت نمی کنید.
 • این نوع سوال در نمره دهی موارد زیر اثر می گذارد: listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن)، روان خوانی و تلفظ
 • توانایی writing (نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و مهارت reading (خواندن) شما فقط برای خواندن دستور العمل ها به کار می رود.

توصیه ی عمومی:

 • در دفترچه های قابل پاک شدن، نوت برداری کنید. بعضی از آزمون دهندگان به سرعت نوت برداری می کنند و وقتی نیاز است آنها را بخوانند، متوجه دست خط خود نمی شوند.
 • واضح نوت برداری کنید تا بفهمید چه نوشتید. برای تقویت سرعت نوت برداری می توانید از نمودار(flowchart)، شکل کوتاه شده ی کلمات و یا راهکار های جایگزین استفاده کنید و یا آنقدر تمرین کنید تا به نوت برداری عادت کنید.
 • کلمات کلیدی در سخنرانی را بنویسید. این کلمات می توانند صفت، قید، فعل، اسم خاص و یا دیگر کلمات منطقی باشند.
 • شما ممکن است تک کلمه بنویسید. اما بهتر است عبارت یا چند کلمه بنویسید تا بتوانید با آنها یک جمله ی کامل بسازید.
 • اگر بیشتر از 3 ثانیه مکث کنید میکروفن به طور خودکار بسته می شود و هرچه از این پس بگویید ضبط نخواهد شد.
 • از گفتن کلمه هایی مثل اِرر، اِمم و …. بپرهیزید.
 • از متصل کننده ها مثل besides، also، moreover، furthermore و ….. استفاده کنید. از کلمه هایی که برایتان آسان است و بطورطبیعی به زبانتان می آید استفاده کنید.
 • به هنگام نوت برداری حواستان به ساعت باشد تا بدانید که به هدفتان می رسید.

پاسخ به سوال کوتاه (Answer Short Question)

همانطور که از اسمش پیداست، این نوع سوال یک سوال کوتاه است که یک جواب تک کلمه ای یا چند کلمه ای دارد. این نوع سوال دانش listening (شنیدن) و speaking (صحبت کردن) شما را می سنجد.

در این نوع سوال باید یک جواب تک کلمه ای یا چند کلمه ای به سوال بدهید.

 • تکلیف- بعد از گوش کردن به یک سوال، با یک یا چند کلمه پاسخ دهید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening (شنیدن) و speaking (صحبت کردن)
 • طول هر سوال- 3 تا 9 ثانیه
 • مدت زمان پاسخ دهی- 10 ثانیه

سوال به صورت خودکار پخش می شود. ممکن است یک عکس هم به شما نشان داده شود. وقتی که سوال تمام شد، میکروفن باز می شود و باکس وضعیت ضبط کلمه ی recording را نشان می دهد. سریع شروع به صحبت در میکروفن کنید (صدای بوق نمی شنوید) و با یک یا چند کلمه به سوال پاسخ دهید.

واضح صحبت کنید و عجله نکنید. قبل از اتمام زمانتان، صحبت کردن را تمام کنید. در صورت اتمام زمان، کلمه ی recording به completed تغییرمی کند. شما نمی توانید دوباره به سوال گوش دهید و همچنین فقط یکبار می توانید  پاسخ خود را ضبط کنید.

نکات آزمون:

به هنگام پاسخ دادن، طولانی مدت مکث نکنید:

یک سوال کوتاه می شنوید و بعد از آن باکس وضعیت ضبط کلمه ی recording را نشان می دهد. به محض دیدن کلمه ی recording صحبت کنید. اگر بیشتر از 3 ثانیه صبر کنید ضبط متوقف می شود و کلمه ی recording به completed تغییر می کند که به این معنی است که شما شانس خود برای پاسخ به سوال را از دست داده اید.

هنگامی که شروع به صحبت کردید بیشتر از یک الی دو ثانیه مکث نکنید تا زمانی که صحبتتان تمام شود. اگر به هنگام صحبت 3 ثانیه سکوت کنید، حتی اگر قصد ادامه دادن داشته باشید، باکس وضعیت ضبط کلمه ی completed را نشان می دهد و دیگر اجازه ندارید صحبت کنید.

اگر باکس وضعیت ضبط، کلمه ی completed را نشان دهد، باید روی دکمه ی next کلیک کنید تا به سوال بعدی بروید. اینکار برای سوالات قسمت speaking (صحبت کردن) شامل بلند خواندن، تکرار کردن جمله، توصیف تصویر و بازگویی سخنرانی نیز بکار می رود.

سعی کنید پاسخ بلند ندهید:

دستور العمل این نوع سوال شما را راهنمایی می کند که چگونه به سوالات پاسخ دهید:

برای شما یک سوال پخش میشود. لطفا به آن یک جواب کوتاه و ساده دهید. اغلب موارد تنها یک کلمه یا چند کلمه کفایت میکند.

هیچ امتیازی ندارد که بیشتر از حد لازم صحبت کنید. به یک پاسخ کوتاه و دقیق نمره داده می شود. به صحبت بیشترو کلمه های اضافی، نمره ی اضافه تعلق نمی گیرد.

برای مثال در این سوال: “چه نوع نشریه ای هر روز منتشر می شود؟” هر دو پاسخ زیر نمره ی یکسان دریافت می کنند.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

جواب شما در قسمت پاسخ به سوال کوتاه بر حسب توانایی شما در فهم یک سوال ضبط شده و دادن یک پاسخ دقیق و کوتاه سنجیده می شود. پاسخ شما بر اساس مناسب بودن کلماتتان به عنوان صحیح یا غلط نمره دهی می شود. هیچ نمره ای به پاسخ اشتباه یا بی جواب گذاشتن سوال تعلق نمی گیرد.

توجه:

 • این نوع سوال بر نمره دهی موارد زیر اثر می گذارد: listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن) و لغات
 • مهارت writing (نوشتن) شما توسط این نوع سوال ارزیابی نمی شود و مهارت reading (خواندن) شما فقط برای خواندن دستور العمل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • با دقت به هر سوال گوش کنید تا آن را متوجه شوید. زیرا که فقط 10 ثانیه زمان پاسخ گویی دارید.
 • اگر در این نوع سوال ضعیف عمل می کنید، بهترین راه برای تقویت مهارت listening (شنیدن) تمرین زیاد است.
 • بیش از حد فکر نکنید! هر سوال معمولا به یک پاسخ ساده و واضح احتیاج دارد. با دادن یک جواب عجیب و غریب احساس زرنگی نکنید.
 • 5 الی 6 سوال در این قسمت دارید که هر کدام یک پاسخ یک یا دو کلمه ای دارد. حواس جمع باشید و تا زمان پاسخ دادن به آخرین سوال کاملا متمرکز بمانید.
 • اغلب موارد اولین جوابی که به ذهن شما می رسد پاسخ صحیح است.
 • اگر درباره ی یک سوال بیش از حد فکر کنید یا با ذهن خود درگیر شوید، احتمالا اشتباه می کنید و همه ی زمانتان را از دست می دهید. از اینکار دور بمانید!
 • ممکن است به همراه سوال یک تصویر یا ویدیو نیز ببینید. مثلا یک نمودار. فقط به حس درونی خود اعتماد کنید.
 • قبل از آزمون هر چقدر که می توانید تمرین کنید. 99 درصد از سوالات این قسمت، سوالاتی هستند که در سایت آورده شده اند.