راهنمای Reading

دسترسی سریع:

در این مطلب میخوانیم:

خواندن و نوشتن و پر کردن جاهای خالی (Reading & Writing Fill in the Blanks)

 

یک متن با چند جای خالی روی صفحه کامپیوتر نمایان می شود که در کنار هر جای خالی یک فهرست کشویی دارای چند کلمه وجود دارد. شما باید یک کلمه مناسب از این فهرست کشویی انتخاب کنید تا جای خالی را پر کنید. این نوع سوال هم نمره ی reading (خواندن) و هم نمره writing (نوشتن) به شما می دهد.

در این نوع سوال، شما باید مناسب ترین کلمه ها را از فهرست کشویی انتخاب کنید تا متن را کامل کنید.

 • تکلیف- یک متن با چند جای خالی روی صفحه ی کامپیوتر نمایان می شود. مناسب ترین کلمه را از فهرست کشویی انتخاب کنید تا جای خالی را پر کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- reading (خواندن) و writing (نوشتن)
 • طول هر متن- حداکثر 300 کلمه

در یک متن چند کلمه جا افتاده است. در کنار هر جای خالی یک دکمه با یک فهرست کشویی وجود دارد. با یک کلیک سمت چپ روی این دکمه، می توانید فهرست کشویی دارای چند کلمه برای آن جای خالی را ببینید. بهترین کلمه برای آن جای خالی را انتخاب کنید.

برای انتخاب کلمه ای دیگر، روی آن کلمه کلیک سمت چپ کنید.

 نکات آزمون:

برای درک مفهوم کلی متن، آن را سریع و روزنامه وار بخوانید تا بتوانید کلمه ی درست را انتخاب کنید:

فهمیدن معنی کلی متن به شما کمک می کند تا کلمه ذرست برای هرجای خالی را انتخاب کنید. برای مثال اگر متن زیر را سریع و روزنامه وار بخوانید، نکات کلیدی و کلمه هایی را پیدا میکنید که به موضوع اصلی (تغییر) اشاره میکند.

وقتی که روی فلش های رو به پایین کلیک میکنید، ممکن است کلمه هایی ببینید که مربوط به موضوع اصلی هستند. سپس قواعد دستور زبان و معنی کلی را بررسی کنید تا مطمعن شوید که آن کلمه ها مناسب جای خالی هستند.

 قبل و بعد از جای خالی را بخوانید تا بتوانید کلمه صحیح را تشخیص دهید:

کلمه ها در فهرست کشویی ممکن است که خیلی شبیه به هم باشند اما دارای معنی و کاربرد متفاوت هستند. نگاه کردن به کلمه ها در اطراف جای خالی به شما کمک می کند تا کلمه مناسب را انتخاب کنید.

در مثال زیر، فقط access برای عبارت gained…….to technologies مناسب است. کلمه هایی را انتخاب کنید که از لحاظ معنی(gain access) و قواعد دستور زبان(access to) با متن مطابقت ذاشته باشند. خواندن هر دو طرف جای خالی انتخاب های شما را محدود میکند و باعث می شود تا راحت تر کلمه درست را انتخاب کنید.

یک نگاه کلی به متن بیاندازید تا کلمه های تکراری را پیدا کنید. سپس اطراف آن کلمه ها را بخوانید تا جواب را سریع تر بیابید:

 نحوه ی نمره دهی به این سوال:

جواب شما برای قسمت خواندن و نوشتن: پرکردن جاهای خالی نسبت به توانایی شما در توجه به سرنخ های گرامری (قواعد دستور زبان) و معنایی برای تشخیص کلمه هایی که یک متن را کامل میکنند، سنجیده میشود. اگر همه جواب های شما درست باشند، بیشترین نمره از این نوع سوال را دریافت میکنید. اگر به یک یا چند جای خالی پاسخ اشتباه داده باشید، طبق یک سیستم نمره دهی سنجیده میشوید.

توجه:

 • این نوع سوال در نمره دهی reading (خواندن) و writing (نوشتن) تاثیرگذار است.
 • دانش شما برای قسمت listening (شنیدن) و speaking (صحبت کردن) توسط این نوع سوال سنجیده نمیشود.

توصیه ی عمومی:

 • همیشه با اولین جای خالی شروع کنید. اگر بتوانید کلمه درست را پیدا کنید که عالی است. درغیر اینصورت، به سراغ جای خالی بعدی بروید و بعدا دوباره به جاهای خالی که شک دارید برگردید.
 • برای هرجای خالی به انتخاب های موجود نگاه کنید و ملاحظه کنید که چگونه معنی جمله را کامل می کنند.
 • گاهی اوقات تنها کاری که لازم است انجام بدهید این است که کلمه ای که از لحاظ قواعد دستور زبان با متن مطابقت میکند را انتخاب کنید. در مواقعی دیگر، همچنین لازم است کلمه ای که شما انتخاب میکنید از لحاظ معنایی منطقی باشد. ایده ی خوبی است که کلمه های موجود در فهرست کشویی را یکی یکی بررسی کنید و انتخاب های اشتباه را حذف کنید.
 • دانش لغوی خوب، قواعد دستور زبان و اطلاع از کالوکیشن های رایج (جفت کلمه ها) به شما کمک میکند تا با دقت بیشتری جاهای خالی را پر کنید.
 • ممکن است مقداری طول بکشد تا دانش زبانی شما در قسمت reading (خواندن) تقویت شود. بنابراین، ما به دانش آموزان خود توصیه می کنیم که هرروز متن بخوانند و به هنگام خواندن هر متن، اگر با کلمه ای ناآشنا مواجه شدند حتما آن را یادداشت کنند.
 • جواب شما برای قسمت خواندن و نوشتن و پرکردن جاهای خالی نسبت به توانایی شما در استفاده از سرنخ های گرامری (قواعد دستور زبان) و معنایی برای تشخیص کلمه هایی که یک متن را کامل می کنند سنجیده میشود.
 • اگر همه ی جاهای خالی به درستی پر شده باشند، بیشترین نمره را برای این نوع سوال دریافت خواهید کرد. اگر به یک یا چند جای خالی پاسخ ناذرست داده باشید، طبق سیستم نمره دهی ارزیابی میشوید.

 

مرتب کردن پاراگراف ها (Re-order Paragraphs)

چند پاراگراف به هم ریخته خواهید دید و شما باید آن ها را به ترتیب صحیح بچینید.

 شما بر اساس توانایی خود در درک نظم و پیوستگی یک متن علمی سنجیده می شوید.

در این نوع سوال، باید پاراگراف ها را به ترتیب صحیح و اصلی به وسیله انتخاب پاراگراف ها و کشیدن آن ها روی صفحه کامپیوتر بچینید.

دو راه برای جابجا کردن پاراگراف ها وجود دارد:

.1برای انتخاب یک پاراگراف، روی آن کلیک سمت چپ کنید (کادر آن به رنگ آبی تغییر رنگ می دهد)، دکمه کلیک سمت چپ را نگه دارید و پاراگراف را به محل دلخواه بکشید.

.2برای انتخاب یک پاراگراف، روی آن کلیک سمت چپ کنید و بعد روی فلش چپ و راست یک کلیک سمت چپ کنید تا پاراگراف را جابجا کنید. همچنین میتوانید در سمت راست صفحه، روی فلش های بالا و پایین کلیک کنید تا پاراگراف ها را مرتب کنید.

برای عدم انتخاب یک پاراگراف، جای دیگری روی صفحه کامپیوتر یک کلیک سمت چپ کنید.

 ابتدا جمله موضوعی (topic sentence) را بیابید:

هر پاراگرافی که خوب نوشته شده باشد، یک جمله موضوعی دارد. جمله موضوعی معمولا یک جمله واضح درباره ی موضوع متن است و بقیه جمله ها به نحوی به این جمله مربوط هستند.

جمله موضوعی یک جمله مستقل است: با متصل کننده (e.g., also, moreover,…) یا ضمیری که به چیزی یا کسی دیگر رجوع کند شروع نمی شود (e.g., he, this,…). همچنین به اطلاعات یا فعالیت هایی که در گذشته انجام شده باشند و از طریق مختلف مثل استفاده از فعل مجهول ذکر شده باشند، اشاره نمی کند (No link was found).

 نحوه ی نمره دهی به این سوال:

جواب شما برای قسمت مرتب کردن پاراگراف ها(re-order paragraphs) براساس توانایی شما در درک نظم و پیوستگی یک متن علمی سنجیده می شود. اگر همه ی پاراگراف ها را سرجای درست خود بگذارید، بیشترین نمره را از این نوع سوال دریافت خواهید کرد. اگر یک یا چند پاراگراف در جای صحیح خود نباشند، طبق سیستم نمره دهی سنجیده میشوید.

توجه:

 • این نوع سوال فقط در نمره ی reading (خواندن) شما تاثیرگذار خواهد بود.
 • دانش شما در قسمت های listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن)، writing (نوشتن) توسط این نوع سوال ارزیابی نمیشود.

توصیه ی عمومی:

 • به هنگام حل کردن این نوع سوال، در ابتدا هدف شما باید پیدا کردن اولین پاراگراف باشد. اینکار معمولا بخاطر اینکه اولین پاراگراف خصوصیات ویژه ای دارد آسان است.
 • به دنبال جمله مستقل و روابط اسم و ضمیر باشید.
 • به دنبال کلمه هایی که جمله ها را به هم متصل می کنند باشید. کلمه هایی مثل به هرحال(however)، بنابراین(therefore)، زیرا(because) نشان می دهند که جمله ای قبل از این کلمه ها وجود داشته است. جمله هایی که با یکی از این کلمات شروع شوند، معمولا نمی توانند اولین جمله باشند.
 • وقتی که اولین پاراگراف را پیدا کردید، باید به دنبال پاراگراف بعدی باشید. دو چیز را در نظر بگیرید. اول: پاراگراف دوم باید به اطلاعات پاراگراف اول اضافه کند. دوم: پاراگراف باید به چیزی در پاراگراف قبلی مربوط باشد.
 • هنگامی که همه ی پاراگراف ها را مرتب کردید، حتما یکبار دیگر آن ها را بخوانید. بعضی اوقات وقتی که پاراگراف ها را دوباره می خوانید، ممکن است احساس کنید که یک پاراگراف باید به جای دیگری انتقال یابد. آن را به جایی که فکر می کنید درست است انتقال دهید و بررسی کنید که چطور بر معنی کل متن تاثیر می گذارد.
 • گاهی اوقات ممکن است در مرتب کردن چند پاراگراف گیج شوید. در این مواقغ، آن ها را یکی یکی در جایی که فکر می کنید درست است بچینید و ببینید که چه تاثیری در ترتیب بقیه پاراگراف ها و معنی متن می گذارد.
 • به هنگام خواندن هر متن توجه کنید که چگونه قسمت ها و پاراگراف های یک متن به هم متصل شدند. این توانایی در جواب دادن به این نوع سوال بسیار مهم است. توجه کنید که چطور قسمت های مختلف یک متن به هم متصل شده اند.
 • به یاد داشته باشید که اگر نتوانستید همه ی پاراگراف ها را مرتب کنید، پاراگراف های جفت را پیدا کنید و براساس جفت پاراگراف هایی که مرتب کردید، نمره دهی می شوید.

 

خواندن و پر کردن جاهای خالی (Reading Fill in the Blanks)

 یک متن با چند جای خالی روی صفحه پدیدار می شود و فهرستی از کلمات در انتهای متن برای شما فراهم شده است. شما باید یک کلمه را از این فهرست بیرون بکشید و در جای خالی مناسب قرار دهید. دانش reading (خواندن) شما در این نوع سوال ارزیابی می شود.

در این نوع سوال، شما باید کلمه ها را از فهرست بیرون بکشید و در جای خالی مناسب قرار دهید تا همه ی جاهای خالی را به درستی پر کنید.

 • تکلیف- یک متن با چند جای خالی روی صفحه ی کامپیوتر پدیدار می شود. کلمه ها را از لیست پایینی بیرون بکشید تا جاهای خالی را پر کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- reading (خواندن)
 • طول هر متن- حداکثر 80 کلمه

در یک متن چند کلمه جا افتاده است. شما فهرستی از کلمات در یک باکس آبی در اختیار دارید تا از آنها برای پرکردن جاهای خالی در متن استفاده کنید. تعداد کلمه های موجود از تعداد جاهای خالی بیشتر است. پس از همه ی آن کلمه ها استفاده نخواهید کرد.

برای انتخاب هر کلمه، روی آن یک کلیک سمت چپ کنید. دکمه کلیک سمت چپ را نگه دارید و کلمه را به جای خالی مورد نظر انتقال دهید. همچنین می توانید کلمه ها را در جاهای خالی جا بجا کنید.

برای خارج کردن یک کلمه از جای خالی، آن را به باکس آبی برگردانید.

 نکات آزمون:

کلمه هایی که معمولا با هم به کار برده میشوند را بخاطر داشته باشید:

به یاد داشته باشید که بعضی از کلمات اغلب با هم به کار برده میشوند تا یک عبارت بخصوص بسازند. به این کلمات کالوکیشن (جفت کلمه) می گویند. دانستن کالوکیشن ها می تواند به شما کمک کند تا کلمه ی درست برای هر جای خالی را تشخیص دهید. برای مثال عبارت “the general public” یک کالوکیشن رایج است. پس سریع می توانید تشخیص دهید که “public” می تواند یک انتخاب درست برای اولین جای خالی در جمله زیر باشد:

 از دانش گرامری (قواعد دستور زبان) خود کمک بگیرید تا کلمه صحیح را انتخاب کنید:

اطراف جای خالی در متن را بخوانید و تشخیص دهید که کلمه ی جا افتاده چه نقشی در جمله داشته است. در مثال زیر “beginning to” به شما نشان میدهد که یک مصدر جا افتاده است”to+verb” . سپس به کلمه های موجود در لیست نگاه کنید و هرکدام که مطابق با نقش جا افتاده در متن نیست را حذف کنید. برای مثال کلمه ی “world” یک اسم است و کلمه ی “formal” یک صفت است. همچنین هر فعلی که به صورت مصدر نیست را حذف کنید.

در نهایت کلمه ای با معنی درست را از بین کلمه های باقی مانده انتخاب کنید. کلمه های ‘view’ و ‘look’ به معنی دیدن هستند. ولی ما برای کلمه ‘references’ از کلمه ی ‘quote’ یا ‘cite’ استفاده می کنیم. پس تنها کلمه ی ‘cite’ مناسب جای خالی است.

 نحوه ی نمره دهی به این سوال:

جواب شما برای خواندن و پرکردن جاهای خالی براساس توانایی شما در توجه به سرنخ های گرامری (قواعد دستور زبان) و معنایی برای تشخیص کلمه هایی که یک متن را کامل می کنند، سنجیده می شود. اگر همه جواب های شما درست باشند، بیشترین نمره از این نوع سوال را دریافت می کنید. اگر به یک یا چند جای خالی پاسخ اشتباه داده باشید، طبق یک سیستم نمره دهی سنجیده می شوید.

توجه:

 • این نوع سوال فقط بر نمره ی reading (خواندن) شما تاثیر میگذارد.
 • دانش شما برای قسمت listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن) و writing (نوشتن) توسط این نوع سوال سنجیده نمیشود.

توصیه ی عمومی:

 • با یک استدلال ساده پیش بروید: اگر از دانش گرامری بالایی برخوردار نیستید، همچنان می توانید طبق یک استدلال ساده جاهای خالی را پر کنید. جمله ی دارای جای خالی را بخوانید و از خودتان بپرسید که به چه نوع کلمه ای احتیاج دارید تا جمله را کامل کنید. برای مثال اگر آن جمله فعالیتی را توصیف می کند، از خودتان بپرسید که به چه چیز احتیاج است؟ شاید کسی که آن فعالیت را انجام داده یا نحوه ی انجام آن فعالیت جا افتاده باشد. پس به کلمه ها در لیست پایین نگاه کنید و کلمه ای که مطابق استدلال شما است را انتخاب کنید.
 • کلمه های موجود را یکی یکی ارزیابی کنید: یک راه حل ساده این است که کلمه ها را یکی یکی از لیست بردارید و آنها را در یک جای خالی بگذارید و بررسی کنید که کدام کلمه معنی متن را کامل میکند. آیا آن کلمه در متن معنی می دهد؟ آیا معنی ایجاد شده، توجیه منطقی دارد؟ با استفاده از این راهکار میتوانید تعداد زیادی از جاهای خالی را پر کنید.
 • هر روز مطلب بخوانید: عادت کنید که هر روز مطلب بخوانید. با تمرین در اینترنت شروع کنید. میتوانید در یک وبسایت عمومی روزنامه بخوانید. اینکار بخاطر اینکه با موضوع های متنوعی آشنا می شوید بهتر است. اگر همه مطالبی که می خوانید تخیلی یا مقاله های علمی است، فقط با لغت های یک حیطه از ادبیات آشنا می شوید. هر چه بیشتر بخوانید، بیشتر با ساختار جمله های مختلف و الگوهای استفاده از کلمات آشنا خواهید شد. ذهن شما در آزمون روی این موارد تمرکز می کند و پرکردن جاهای خالی برایتان بسیار آسان تر می شود.
 • لیست کلمات را مرور کنید: یک دانش لغوی خوب برای هر آزمون زبان انگلیسی مخصوصا در این نوع سوال ضروری و مفید است. اگر تابحال لیست کلمات مخصوص به خود را نداشته اید، کلمه ها را از متن خارج و لیست را تهیه کنید.
 • کالوکیشن ها (جفت کلمه ها) را بشناسید: به گروهی از کلمات که اغلب با هم ظاهر می شوند کالوکیشن می گویند. از کالوکیشن ها معمولا در پرکردن جاهای خالی استفاده می شود: به اینصورت که یک کلمه از کالوکیشن جا افتاده است. پس اگر با کالوکیشن ها آشنا باشید، اینگونه سوالات برایتان آسان تر می شود.

 

چند گزینه ای های دارای یک جواب (Multiple Choice, Single Answer)

 بعد از خواندن یک متن باید به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان متن با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید.

در این نوع سوال شما باید متن را بخوانید و به سوال چند گزینه ای پاسخ دهید.

 • تکلیف- بعد از خواندن یک متن، به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان متن با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- reading (خواندن)
 • طول هر متن- حداکثر 300 کلمه

برای هر سوال چند گزینه وجود دارد که تنها یکی از آنها پاسخ صحیح سوال است.

برای انتخاب یک گزینه روی آن یک کلیک سمت چپ کنید. برای عدم انتخاب آن گزینه، دوباره روی آن یک کلیک سمت چپ کنید یا روی گزینه ی دیگری کلیک سمت چپ کنید تا آن را انتخاب کنید.

گزینه ای که انتخاب می کنید با رنگ زرد هایلایت می شود.

 نکات ازمون:

قبل از خواندن متن به کلمات کلیدی در سوال توجه کنید:

سوال این قسمت ممکن است یک جمله پرسشی یا یک جمله ناقص باشد که شما باید آن را کامل کنید. به هر نوعی که باشد آن را به دقت بخوانید زیرا متوجه می شوید که باید به دنبال چه اطلاعاتی در متن باشید. اگر به کلمات کلیدی در سوال توجه کنید، جواب را سریع تر پیدا می کنید و زمان کمتری برای خواندن متن صرف می کنید.

سوال- دارای کلمات کلیدی که نشان می دهند که باید به دنبال اطلاعاتی باشید که نشانه ی تغییرات آب و هوا در استرالیا است.

 گزینه ها را ارزیابی کنید:

گزینه های موجود می توانند کلمه، عبارت یا جمله باشند. از دانش خود استفاده کنید تا تشخیص دهید که چقدر احتمال دارد هر گزینه، صحیح یا غلط باشد. اینکار را می توانید قبل از خواندن متن انجام دهید. اگر متن را خواندید و نتوانستید جواب سوال را پیدا کنید، گزینه ای را که فکر می کنید به احتمال زیاد درست است انتخاب کنید. این راهکار برای سوال های چندگزینه ای دارای چند جواب نیز به کار می رود.

 نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما به قسمت چند گزینه ای های دارای یک جواب بر اساس توانایی شما در تحلیل و تفسیر و ارزیابی یک متن کوتاه علمی سنجیده می شود. جواب شما یا درست است و یا غلط. اگر جواب شما اشتباه باشد، هیچ نمره ای دریافت نمی کنید. این نوع سوال در نمره ی  reading (خواندن) شما تاثیر می گذارد.

توجه:

 • این نوع سوال فقط در نمره ی reading (خواندن) تاثیر میگذارد.
 • دانش listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن) و writing (نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمیشود.

توصیه ی عمومی:

 • این نوع سوال چند گزینه ای، توانایی درک مطلب شما را می آزماید. به عبارت دیگر، توانایی شما در درک مطالب مطرح شده در یک متن متوسط تا بلند را می آزماید.
 • برای هر سوال چند گزینه ای ابتدا باید سوال و گزینه ها را بخوانید. با اینکار به کلمات کلیدی در سوال توجه می کنید که بعدا در خواندن متن به شما کمک می کنند. در اینصورت دقیقا می دانید که در متن به دنبال چه چیزی بگردید. اگر ابتدا سریعا شروع به خواندن متن کنید، وقت ارزشمند خود را هدر می دهید.
 • زمانی که جمله ای در متن یافتید که به یکی از گزینه ها رجوع می کند، سریعا آن گزینه را چه درست باشد و چه غلط انتخاب نکنید. صبر کنید و آن جمله و جمله های اطرافش را با دقت بخوانید تا مطمعن شوید که همان گزینه جواب درست است.
 • ممکن است چند گزینه شبیه به هم بنظر برسند ولی کاملا مثل هم نیستند. به همین دلیل باید همه ی گزینه ها را با دقت بررسی کنید و به دنبال اطلاعات مورد نیاز در متن باشید.
 • جواب این نوع سوال بستگی به محتوای متن دارد.اگر با موضوع متن کاملا اشنایی دارید، عقیده ی خود را در برداشتتان از مفهوم متن دخالت ندهید.
 • سعی کنید در هر سوال به گونه ای سردرگم نشوید که بقیه سوالات را فراموش کنید. برای قسمت reading (خواندن) به زمان خود توجه کنید. شما باید قبل از آزمون تصمیم بگیرید که برای هر سوال چقدر وقت خواهید گذاشت.
 • سعی کنید به کلمه هایی که در متن و گزینه ها یکی هستند اعتماد نکنید. شما باید کل جمله را به دقت بخوانید و برای درک آن تلاش کنید تا بتوانید گزینه ی درست را انتخاب کنید.
 •  

 

چند گزینه ای های دارای چند جواب (Multiple Choice, Multiple Answers)

بعد از خواندن یک متن، باید به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان متن با انتخاب چند گزینه پاسخ دهید. این سوال نمره منفی دارد. از این رو اگر گزینه ی اشتباه را انتخاب کنید، جریمه میشوید.

در این نوع سوال شما باید یک متن را بخوانید و به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهید. در این نوع سوال بیشتر از یک پاسخ صحیح وجود دارد.

 • تکلیف- بعد از خواندن یک متن به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان متن با انتخاب چند گزینه پاسخ دهید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- reading (خواندن)
 • طول هر متن- حداکثر 300 کلمه

شما باید همه گزینه هایی که فکر می کنید درست هستند را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

برای انتخاب گزینه ها روی آنها کلیک سمت چپ کنید. برای عدم انتخاب آنها دوباره روی آنها کلیک سمت چپ کنید.

گزینه هایی که شما انتخاب می کنید با رنگ زرد هایلایت خواهند شد.

 نکات آزمون:

حتما از نحوه ی نمره دهی به این سوال مطلع باشید:

دستور العمل ها را با دقت بخوانید. به یاد داشته باشید که در این نوع سوال چند گزینه ای، بیشتر از یک گزینه درست می باشد. برای هر پاسخ درست نمره به دست می آورید و به ازای هر پاسخ اشتباه نمره از دست می دهید. این شامل گزینه هایی می شود که شما آنها را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردید اما در حقیقت اشتباه بودند. اگر به دلیل ندانستن جواب سوال، روی همه ی گزینه ها کلیک کنید نمره از دست می دهید. این شیوه نمره دهی برای سوال های چند گزینه ای دارای چند جواب در قسمت reading (خواندن) و listening (شنیدن) آزمون به کار می رود.

به کلمه های تکراری در گزینه ها توجه کنید:

همه ی گزینه ها را سریع بخوانید و به کلمه های تکراری مخصوصا صفت ها (e.g., multigrade) یا اسم ها (e.g., classes) توجه کنید. اگر یک عبارت اسمی (noun phrase) در بیشتر گزینه ها ذکر شده باشد، به احتمال زیاد جواب به همان عبارت مربوط است.

متن را سریع و روزنامه وار بخوانید تا کلمه های تکراری را پیدا کنید. سپس اطراف ان کلمه ها را بخوانید تا جواب را سریع تر بیابید:

دو پاراگراف آخر درباره کلاس هایی با دانش آموزان سطوح مختلف و کلاس هایی با تنوع مهارتی است.

 نحوه ی نمره دهی به این سوال:

جواب شما در این نوع سوال بر اساس توانایی شما در تحلیل، تفسیر و ارزیابی یک متن کوتاه علمی سنجیده می شود. اگر همه ی جواب های شما درست باشند بیشترین نمره را از این نوع سوال دریافت می کنید. اگر یک یا چند پاسخ شما اشتباه باشد، طبق یک سیستم نمره دهی سنجیده می شوید. این نوع سوال، اولین نوع از سه نوع سوالی است که  در صورت پاسخ اشتباه از شما نمره کسر میشود. برای هر پاسخ اشتباه یک نمره از شما کم می شود و هر پاسخ صحیح یک نمره به شما می دهد. بنابراین حتما از پاسخ خود مطمعن شوید.

توجه:

 • این نوع سوال بر نمره ی reading (خواندن) شما تاثیر می گذارد.
 • دانش شما برای قسمت های listening (شنیدن)، speaking (صحبت کردن) و writing (نوشتن) توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود.

توصیه ی عمومی:

 • لطفا توجه کنید که این نوع سوال نمره منفی دارد. اگر گزینه ای را اشتباه انتخاب کنید یک نمره منفی دریافت می کنید. اگرچه هر سوال نمره منفی دارد ولی نمره ی هر سوال نمی تواند کمتر از صفر شود.
 • در سوال هایی که به خواندن متن احتیاج است، دو مهارت سطحی خوانی (skimming) و مرور متن (scanning) بسیارمهم هستند.
 • سطحی خوانی به معنی سریع خواندن متن برای درک مفهوم کلی یا درک ترتیب مطالب ذکر شده در متن است. مرور متن به معنی سریع خواندن متن برای پیدا کردن اطلاعاتی بخصوص است.
 • در مواقعی که یک موضوع بخصوص ( یک مکان، یک چیز، یک شخص و یا یک موقعیت) در گزینه های زیادی ذکر شده، هنگام خواندن آن موضوع در متن بیشتر به آن توجه کنید.
 • از روی بی فکری گزینه ای را به امید آنکه می تواند بخاطر دارا بودن عبارتی (یا معادل آن) که در متن ذکر شده صحیح باشد، انتخاب نکنید.
 • بعد از انتخاب گزینه های صحیح بیکار ننشینید و به آن سوال زیاد فکر نکنید یا آن را تجزیه و تحلیل نکنید. یک نفس عمیق بکشید و به سراغ سوال های بعدی بروید.