راهنمای Listening

دسترسی سریع:

در این مطلب میخوانیم:

خلاصه کردن سخنرانی (Summarize Spoken Text)

شما باید خلاصه ای در حدود 50 تا 70 کلمه از یک سخنرانی بنویسید. در این نوع سوال مهارت listening(گوش کردن) و writing(نوشتن) شما را ارزیابی می شود.

در این نوع سوال، یک سخنرانی برای شما پخش می شود و شما باید خلاصه ای در حدود 50 تا 70 کلمه برای آن بنویسید.

 • تکلیف- بعد از گوش دادن به یک سخنرانی، یک خلاصه ی 50 تا 70 کلمه ای بنویسید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن) و writing(نوشتن)
 • طول سخنرانی- 60 تا 90 ثانیه

شما 10 دقیقه فرصت دارید تا خلاصه ی خود را بنویسید.

سخنرانی به صورت خودکار پخش می شود و شما فقط یکبار می توانید به آن گوش دهید. قسمت شمارش کلمات در پایین صفحه، تعداد کلماتی که شما می نویسید را می شمارد. حتما حداقل50 کلمه بنویسید. اما بیشتر از 70 کلمه نشود. دکمه ی cut، copy و paste را نیز روی صفحه می بینید که احتمالا برای نوشتن پاسخ خود به آن ها نیاز دارید.

cut: قسمتی را که میخواهید از پاسخ خود حذف کنید انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی cut کلیک سمت چپ کنید.

copy: قسمتی از پاسخ خود را که میخواهید جای دیگری کپی کنید انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی copy کلیک سمت چپ کنید.

paste: نشانگر موس را در جایی که میخواهید متن cut یا copy شده را وارد کنید قرار دهید و روی دکمه ی paste کلیک سمت چپ کنید.

نکات آزمون:

حتما اطلاعات اصلی و جزئیات مربوط به آن را در خلاصه ی خود ذکر کنید:

زمانی که در حال نوت برداری در دفتر یادداشت خود همزمان با گوش دادن به سخنرانی هستید، حتما اطلاعات اصلی و جزئیات مربوط به آن را بنویسید. بعدا با کمک چیز هایی که نوشتید می توانید اطلاعات اصلی را در خلاصه خود ذکر کنید و به جزئیات مهم مربوطه مختصر اشاره کنید. اینکار نمره ی خوبی در قسمت محتوا به شما می دهد.

به یاد داشته باشید که گرامر (قواعد دستور زبان)، املا و علائم نگارشی را در خلاصه ی خود چک کنید:

در خلاصه ی 50 تا 70 کلمه ای خود، بر اساس گرامر (قواعد دستور زبان)، املا و انتخاب لغات مناسب نمره دهی می شوید. بنابراین بعد از نوشتن خلاصه ی خود، یک الی دو دقیقه را به چک کردن جمله هایتان اختصاص دهید تا آنها را از لحاظ ساختاری مثل مطابقت فعل با فاعل، زمان فعل ها و ترتیب کلمه ها چک کنید.

از ساختار های گرامری (قواعد دستور زبان) که بر آنها مسلط هستید و کلمه هایی که املای آنها را می دانید استفاده کنید. نهایتا علائم نگارشی را چک کنید: نقطه ها و کاما ها را چک کنید و دقت کنید که هر جمله را با حرف بزرگ شروع کنید.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در قسمت خلاصه کردن متن شنیداری بر اساس توانایی شما در درک، تحلیل و ترکیب اطلاعات یک سخنرانی و سپس نوشتن خلاصه ی اطلاعات اصلی و مهم و همچنین بر اساس کیفیت خلاصه ی شما و بیان نکته های اصلی در سخنرانی سنجیده می شوید. نمره ی شما بر اساس 5 عامل است:

محتوا: آیا پاسخ شما نکات اصلی سخنرانی را خلاصه می کند؟ نمره ی محتوا بر اساس اینکه آیا همه ی نکات و اطلاعات اصلی سخنرانی بدون تحریف منظور یا موضوع آن در خلاصه ی شما مطرح شدند، مشخص می شود. اگر خلاصه ی شما منظور یا موضوع سخنرانی را تحریف می کند، هیچ نمره ای از 5 عامل دریافت نخواهید کرد و نمره ی خلاصه ی شما صفر می شود. بهترین پاسخ ها اطلاعات اصلی و جزئیات مربوطه را بطور واضح در خلاصه ی خود ذکر می کنند.

فرم: آیا پاسخ شما طبق چیزی که از شما خواسته شده بین 50 تا 70 کلمه است؟ نمره ی فرم بر اساس تعداد کلماتی که شما نوشتید مشخص می شود. اگر پاسخ شما بین 50 تا 70 کلمه باشد، نمره ی کامل از این قسمت می گیرید. کمتر از 50 کلمه یا بیشتر از 70 کلمه نوشتن، نمره ی شما را کم می کند. اگر خلاصه ی شما کمتر از 40 کلمه یا بیشتر از 100 کلمه باشد، هیچ نمره ای از 5 عامل دریافت نخواهید کرد و نمره ی خلاصه ی شما صفر خواهد شد.

گرامر (قواعد دستور زبان): آیا پاسخ شما نشان می دهد که شما از قواعد دستور زبان به درستی استفاده کردید؟ نمره ی گرامر بر اساس صحیح بودن ساختار اصلی جمله ها مشخص می شود. بهترین پاسخ ها از جمله هایی دقیق استفاده می کنند تا معنی مورد نظر را واضح برسانند.

لغات: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی استفاده و انتخاب کلمات صحیح و مناسب است؟ نمره ی لغات بر اساس مربوط بودن کلمات به سخنرانی و مناسب بودن آنها در یک چارچوب علمی مشخص می شود. استفاده ی مناسب از هم معنی کلمات نیز نمره دهی می شود. بهترین پاسخ ها به درستی از کلمه های بکار رفته در سخنرانی استفاده می کنند، نشان می دهند که مطالب را متوجه شدند و از هم معنی کلمات بطور موثر استفاده می کنند تا در استفاده از زبان، تنوع به خرج دهند.

املا: آیا پاسخ شما نشان دهنده ی استفاده ی صحیح و پیوسته از یک نوع نوشتار است؟

آزمون PTE آکادمیک قاعده های املای زبان انگلیسی در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا را تشخیص می دهد. اما در پاسخ خود باید پیوسته از یک نوع قاعده ی املایی پیروی کنید.

توجه:

 • در این قسمت با جزئیات نمره دهی می شوید. اگر پاسخی ندادید یا پاسخ شما نامربوط بود، هیچ نمره ای نمی گیرید. این نوع سوال در نمره دهی موارد زیر اثر می گذارد: listening(گوش کردن)، writing(نوشتن)، گرامر، املا و لغات
 • مهارت speaking(صحبت کردن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شوید و مهارت reading(خواندن) شما فقط برای خواندن دستورالعمل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • هوشمندانه نوت برداری کنید: نوت برداری هوشمندانه را یاد بگیرید. نوت برداری نباید باعث شود که سخنرانی را متوجه نشوید. همیشه اولویت شما باید فهمیدن سخنرانی باشد. هر چه بیشتر تمرین کنید، بیشتر توانایی تشخیص نکات اصلی از بقیه ی اطلاعات را دارید و همین نکات و اطلاعات اصلی و مهم هستند که باید نوت برداری شوند.
 • روش نوت برداری خود را بسازید: این کار مفیدی است و برای هر کس متفاوت است. شما می توانید روش مخصوص به خود در نوت برداری را بسازید. برای مثال: آیا کلمه را بطور کامل بنویسیم یا فقط اولین حرف یا چند حرف اول کلمه را بنویسیم؟ آیا از فلش برای نشان دادن رابطه ی بین کلمه ها استفاده کنیم؟ آیا زیر کلمه ای که فکر می کنیم مهم است، خط بکشیم؟
 • سریع شروع به نوشتن نکنید: اگر بعد از پایان سخنرانی، سریع شروع به نوشتن کنید حتما گیج خواهید شد و وقت ارزشمند خود را هدر می دهید. بجای آن زمان خود را مدیریت کنید. در طول تمرین، دقت کنید که به چند دقیقه برای آماده شدن، نوشتن و مرور کردن پاسخ خود احتیاج دارید. اگر به این شیوه بنویسید بهتر می نویسید و لازم نیست که نوشتن را از اول تکرار کنید.
 • یک پاسخ سازمان یافته بنویسید: همیشه یک پاسخ سازمان یافته بنویسید. به این معنی که نباید فقط از ایده ای به ایده ی دیگر بپرید. همیشه با یک جمله ی کلی شروع کنید و مطمعن شوید که جمله های بعدی به درستی به هم مربوط هستند.
 • جمله های ساده بنویسید: سعی کنید جمله های پیچیده ننویسید مگر اینکه به قواعد دستور زبان تسلط کامل داشته باشید. جمله های ساده برای گرفتن یک نمره ی خوب کافی هستند به شرطی که آنها را بدون اشتباهات گرامری بنویسید.
 • اطلاعات غیر ضروری را ذکر نکنید: شما باید واضح و فقط درباره ی مهم ترین نکات بنویسید. نوشتن اطلاعات غیر ضروری، فقط باعث می شود که از تعداد کلماتی که مجاز به نوشتن هستید، کاسته شود و ساختار های جمله را پیچیده کنید. پس از مثال ها، جزئیات اضافه و تکرار یک نکته چشم پوشی کنید. این ها نباید در خلاصه ی شما ذکر شوند.
 • مواظب تعداد کلمات باشید: اگر عجله کنید، بیشتر یا کمتر از حد کجاز می نویسید. این یک روش احمقانه برای از دست دادن نمره است. حتما پاسخ شما بین 50 تا 70 کلمه باشد. همیشه مقداری زمان برای مرور کردن آنچه نوشتید، اختصاص دهید تا اشتباهاتتان را برطرف کنید.
 • گوش دادن و خلاصه کردن را تمرین کنید: یک تمرین خوب در این نوع سوال، گوش دادن به سخنرانی ها در سایت و خلاصه کردن آنهاست. لازم نیست که نگران محدودیت تعداد کلمات یا کاملا درست جواب دادن به سوال باشید. یکبار به آن گوش کنید. سپس خلاصه را بنویسید و آن را با سخنرانی پخش شده چک کنید. اگر چیز مهمی را جا انداخته اید، آن را بنویسید.
 •  

دیکته نویسی (Write From Dictation)

این آخرین سوال آزمون و همچنین آخرین سوال از مهم ترین و پر نمره ترین قسمت آزمون است. یک جمله برای شما پخش می شود. بعد از گوش کردن به آن باید دقیقا چیزی را که شنیدید در باکس مربوطه بنویسید. این نوع سوال، نمره ی writing(نوشتن) و listening(گوش کردن) به شما می دهد.

در این نوع سوال یک جمله ی کوتاه می شنوید. جمله را در کادر پاسخ در پایین صفحه بنویسید.

 • تکلیف- بعد از گوش کردن به یک جمله ی ضبط شده، آن را بنویسید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن) و writing(نوشتن)
 • طول هر جمله- 3 تا 5 ثانیه

جمله به صورت خودکار پخش می شود. فقط یکبار می توانید به جمله ی ضبط شده گوش کنید.

توجه: زمانی که جمله در حال پخش شدن است، می توانید در دفتر یادداشتی که برای شما تهیه شده است نوت برداری کنید:

به یاد داشته باشید که املای کلمات را چک کنید.

نکات آزمون:

هر تعداد کلمه که به یاد می آورید را با ترتیب صحیح در کادر پاسخ بنویسید:

برای هر کلمه ی صحیحی که در کادر پاسخ می نویسید نمره دریافت می کنید. اگر یک کلمه را به یاد می آورید ولی جای صحیح آن در جمله را نمی دانید، از دانش گرامری خود استفاده کنید تا جای صحیح آن را بیابید.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در این قسمت براساس توانایی شما در فهم و بخاطر سپردن جمله ای که می شنوید و سپس نوشتن آن با املای صحیح و دقیقا مطابق چیزی که شنیدید، سنجیده می شود. نمره ی شما در این قسمت بر اساس عامل زیر است:

محتوا: آیا پاسخ شما همه ی کلماتی که در جمله گفته شد را در بر می گیرد و یا کلمه ی جدیدی به آن اضافه می کند؟ نمره ی محتوا بر اساس تعداد کلمات صحیح در پاسخ شما مشخص می شود.

اگر همه ی کلمه ها درست هستند و با املای صحیح نوشته شده اند، بیشترین نمره از این قسمت را می گیرید. اگر یک یا چند کلمه اشتباه است، طبق آن نمره دهی می شوید.

توجه:

 • این نوع سوال بر نمره دهی listening(گوش کردن) و writing(نوشتن) تاثیر می کذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و مهارت reading(خواندن) شما فقط برای خواندن دستورالعمل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • قبل از اینکه جمله پخش شود 7 ثانیه فرصت دارید. از این زمان برای تمرکز روی جمله استفاده کنید. وقتی که جمله شروع به پخش شد، می توانید آن را مستقیما در کادر پاسخ بنویسید و یا اول جمله را متوجه شوید و بعد از اتمام آن، جمله را بنویسید.
 • ممکن است صحیح نوشتن کل جمله همزمان با گوش کردن به آن، چالش برانگیز باشد. همچنین بعضی از این جمله ها ممکن است طولانی باشند. در این مواقع نوشتن آن ها مستقیما در کادر پاسخ مشکل می شود.
 • یک روش این است که فقط گوش دهید و سعی کنید که جمله را بفهمید و بخاطر بسپارید و بعد در آخر آن را بنویسید.
 • روش دیگر این است که آن را در دفتر یادداشت خود بنویسید و بعد از آن استفاده کنید تا نهایتا پاسخ نهایی را بنویسید.
 • روشی که ما توصیه می کنیم معمولا ترکیبی از همه ی این روش هاست. می توانید در کادر پاسخ بجای اینکه کلمه ها را کامل بنویسید، فقط اولین حرف یا چند حرف اول هر کلمه را بنویسید. یا اگر ابتدا نوت برداری می کنید، می توانید همینکار را در دفتر یادداشت خود انجام دهید.
 • همچنین سعی کنید متوجه شوید که جمله درباره ی چه چیزی است. اینکار به شما کمک می کند تا در نهایت نگاهی به آنچه نوشتید بیاندازید و بتوانید کلمه ها را کامل کنید.
 • مستقیما نوشتن در کادر پاسخ و یا نوت برداری روی کاغذ بستگی به سرعت تایپ و نوشتن شما دارد. ما توصیه می کنیم که هر دو روش را امتحان کنید و ببینید که از کدام یک نتیجه ی بهتری می گیرید. از همان روش در آزمون استفاده کنید.
 • برای هر کلمه ی صحیح که در کادر پاسخ بنویسید نمره دریافت می کنید. اگر کلمه ای را به یاد می آورید ولی مطمعن نیستید که در کجای جمله باید قرار بگیرد، از دانش گرامری خود کمک بگیرید تا بتوانید جای صحیح آن را پیدا کنید.

هایلایت کردن کلمات اشتباه (Highlight Incorrect Words)

یک فایل صوتی پخش می شود و همزمان نوشته ی آن به شما نشان داده می شود. شما باید کلمه هایی که با فایل صوتی در حال پخش متفاوت هستند را تشخیص دهید. این نوع سوال نمره منفی دارد و مهارت reading(خواندن) و listening(گوش کردن) شما را می آزماید.

در این نوع سوال، متن یک سخنرانی به شما نمایش داده می شود که چند اشتباه در متن وجود دارد. در حالی که همزمان به فایل صوتی در حال پخش گوش می کنید و متن را می خوانید، باید کلمه هایی از متن را که با فایل صوتی در حال پخش متفاوت هستند، انتخاب کنید.

 • تکلیف- متن یک سخنرانی روی صفحه پدیدار می شود. زمانی که به فایل صوتی در حال پخش گوش می کنید، کلمه هایی از متن را که با فایل صوتی در حال پخش فرق می کنند، تشخیص دهید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن) و reading(خواندن)
 • طول هر سخنرانی- 15 تا 50 ثانیه

سخنرانی به صورت خودکار پخش می شود و فقط یکبار می توانید به آن گوش دهید. برای انتخاب کلمه در متن روی آن یک کلیک سمت چپ کنید. برای عدم انتخاب آن، دوباره روی آن کلیک سمت چپ کنید. کلمه هایی که انتخاب می کنید به رنگ زرد در می آیند.

نکات آزمون:

قبل از پخش فایل صوتی، متن را به سرعت بخوانید تا روی کلمه های کلیدی تمرکز کنید:

قبل از پخش سخنرانی 10 ثانیه فرصت دارید. در این زمان نمی توانید متن را کامل و کلمه به کلمه بخوانید. اما می توانید آن را روزنامه وار و سطحی بخوانید.

به کلمه هایی که اطلاعاتی به شما می دهند دقت کنید. مثلا: اسم ها (economy)، صفت ها (industrial) و فعل ها (manufactured). موضوع کلی متن را حدس بزنید. اینکار به شما کمک می کند تا همینطور که در حال گوش کردن و خواندن هستید کلمه هایی که مربوط به موضوع نیستند را تشخیص دهید.

همینطور که به سخنرانی گوش می کنید با نشانگر موس، متن را دنبال کنید:

در این نوع سوال، همینطور که سخنرانی پخش می شود باید کلمه های اشتباه را انتخاب کنید. به هنگام گوش کردن نوت برداری نکنید.

موقع پخش سخنرانی، کلمه ها در متن را با نشانگر موس دنبال می کنید و روی هر کلمه ای که متفاوت از سخنرانی بود کلیک کنید.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در این قسمت بر اساس توانایی شما در گوش کردن و تشخیص تفاوت ها بین یک سخنرانی پخش شده و متن سخنرانی سنجیده می شود. هر کلمه ای که انتخاب می کنید چه صحیح باشد و چه غلط نمره دهی می شود. اگر همه ی کلمه هایی که انتخاب کردید درست باشند، بیشترین نمره از این قسمت دریافت می کنید. اگر یک یا چند کلمه را اشتباه انتخاب کرده باشید، با جزئیات نمره دهی می شوید. این نوع سوال، سومین از سه نوع سوالی است که اگر پاسخ اشتباه بدهید نمره از دست می دهید. برای هر پاسخ اشتباه یک نمره از شما کم می شود و برای هر پاسخ صحیح یک نمره دریافت می کنید. پس از پاسخ خود مطمعن شوید.

توجه:

 • این نوع سوال در نمره دهی reading(خواندن) و listening(گوش کردن) تاثیر می گذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) و writing(نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده می شود.

توصیه ی عمومی:

 • بعد از یک شمارش معکوس کوتاه، سخنرانی پخش می شود. وقتی که سخنرانی تمام شد، از زمان خود استفاده کنید تا پاسخ خود را نهایی کنید و آن را ثبت کنید. لطفا دقت کنید که در قسمت listening(گوش کردن) آزمون، شما یک زمان کلی دارید. یک زمان مشخص برای هر سوال وجود ندارد. پس باید یک راهکار برای مدیریت زمان خود داشته باشید.
 • قطعا دوست ندارید که زمان زیادی برای قسمت “انتخاب کلمه های اشتباه” صرف کنید تا دیگر زمانی برای قسمت “دیکته نویسی” نداشته باشید.
 • مسئله ی دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، نمره منفی است. خیال نکنید که می توانید تعدادی کلمه را به صورت اتفاقی انتخاب کنید تا حداقل چند پاسخ شما صحیح از آب در آید. در این صورت نمره از دست می دهید. بنابراین همیشه در انتخاب کلمه ها دقت کنید.
 • همچنین می توانید روی کلمه ای که انتخاب کردید دوباره کلیک کنید تا دیگر شامل پاسخ های شما نباشد.
 • در این نوع سوال شما باید در حالی که به سخنرانی گوش می دهید کلمه های اشتباه را انتخاب کنید. به هنگام گوش دادن، نوت برداری نکنید.
 • همینطور که به سخنرانی گوش می کنید با نشانگر موس، کلمه ها را دنبال کنید و هر کلمه ای در متن را که با سخنرانی در حال پخش متفاوت بنظر می رسد، انتخاب کنید.

تشخیص کلمه ی جا افتاده (Select Missing Words)

یک فایل صوتی پخش می شود که در آخر آن یک صدای بوق می شنوید. یعد از گوش کردن به این فایل صوتی باید از بین گزینه های موجود،  گزینه ای که جمله را کامل می کند و می تواند بجای صدای بوق بکار رود را انتخاب کنید.

در این نوع سوال آخرین کلمه یا آخرین کلمه های فایل صوتی با یک صدای بوق جایگزین شده اند. مناسب ترین گزینه برای تکمیل فایل صوتی را انتخاب کنید.

 • تکلیف- بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی از بین گزینه های موجود، کلمه ی جاافتاده ای که فایل صوتی را کامل می کند انتخاب کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن)
 • طول هر فایل صوتی- 20 تا 70 ثانیه

فایل صوتی به صورت خودکار پخش می شود و شما فقط یکبار می توانید به آن گوش کنید. چند گزینه وجود دارد اما فقط یکی از آنها صحیح است. برای انتخاب گزینه ی مورد نظر روی آن کلیک سمت چپ کنید. برای عدم انتخاب آن، دوباره روی آن کلیک سمت چپ کنید یا روی گزینه ای دیگر کلیک سمت چپ کنید. گزینه ای را که انتخاب می کنید با رنگ زرد هایلایت می شود.

نکات ازمون:

اگر نظرتان درباره ی گزینه ی صحیح عوض شد، بدانید که چکار می کنید:

برای هر سوال این قسمت، 3 تا 5 گزینه وجود دارد اما فقط یک گزینه صحیح است. در انتهای فایل صوتی، روی گزینه ای که فکر می کنید صحیح است، کلیک کنید. فایل صوتی بعدی تا زمانی که روی دکمه ی Next کلیک نکنید پخش نمی شود. پس برای فکر کردن به پاسختان کمی زمان دارید. اگر می خواهید پاسختان را عوض کنید، برای عدم انتخاب آن گزینه، دوباره روی آن کلیک کنید و سپس روی گزینه ای که فکر می کنید صحیح است کلیک کنید.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما برای این قسمت نسبت به توانایی شما در پیش بینی صحبت گوینده بر اساس سر نخ های معنایی در فایل صوتی سنجیده می شود. پاسخ شما به عنوان صحیح یا غلط نمره دهی می شود. اگر هیچ پاسخی ندادید یا پاسختان اشتباه بود، هیچ نمره ای دریافت نمی کنید.

توجه:

 • این نوع سوال فقط بر نمره ی listening(گوش کردن) تاثیر می گذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) و writing(نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و مهارت reading(خواندن) شما فقط برای خواندن دستورالعمل ها و گزینه ها بکار می رود.

توصیه ی عمومی:

 • برای یک نمره ی خوب در این قسمت، باید متوجه شوید که گوینده چه می گوید و موضوع مورد بحث چیست و سپس تصمیم بگیرید که کدام یک از گزینه ها مناسب موضوع مورد بحث است.
 • درک لغات زبان انگلیسی، کاربرد جملات و گرامر (قواعد دستور زبان) شما نیز می تواند توسط این نوع سوال سنجیده شود.
 • می توانیم تصور کنیم که این نوع سوال از دو قسمت تشکیل شده: قسمت اول به فهمیدن صحبت گوینده بخصوص جمله ی آخر و کلمه های قبل از صدای بوق مربوط است و قسمت دوم به انتخاب گزینه ی مناسب که بتواند جایگزین صدای بوق شود مربوط است.
 • به فایل صوتی مخصوصا آخرین قسمت آن توجه کنید. آماده باشید که به محض شروع فایل صوتی به آن گوش کنید و موضوع آن را متوجه شوید. هر چه بیشتر متوجه شوید، انتخاب گزینه ی صحیح برایتان آسان تر می شود.
 • به نوار پیشرفت فایل صوتی دقت کنید. وقتی که به انتها نردیک شد، بسیار بیشتر متمرکز باشید. حواستان باشد که چند کلمه ی آخر را از دست ندهید. با داشتن این اطلاعات، قدم بعدی انتخاب گزینه ی صحیح است.
 • گزینه ها را یکی یکی به آخرین کلمه هایی که شنیدید اضافه کنید. آیا معنی می دهد؟ آیا جمله را کامل می کند؟ این ها سوالاتی هستند که باید از خود بپرسید. اگر یک گزینه به همه ی این سوال ها پاسخ مثبت بدهد، همان گزینه صحیح است.

انتخاب خلاصه ی صحیح (Highlight Correct Summary)

بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی باید پاراگرافی که بهتر آن فایل صوتی را خلاصه می کند انتخاب کنید. این نوع سوال توانایی listening(گوش کردن) و reading(خواندن) شما را می آزماید.

در این نوع سوال، باید خلاصه ای را که بیشتر با فایل صوتی پخش شده مطابقت دارد انتخاب کنید.

 • تکلیف- بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی، پاراگرافی که فایل صوتی را بهتر خلاصه می کند انتخاب کنید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن) و reading(خواندن)
 • طول هر فایل صوتی- 30 تا 90 ثانیه

فایل صوتی به صورت خودکار پخش می شود و شما فقط یکبار می توانید به آن گوش کنید. چند گزینه وجود دارد اما فقط یکی از آنها صحیح است. برای انتخاب گزینه ی مورد نظر روی آن کلیک سمت چپ کنید. برای عدم انتخاب آن، دوباره روی آن کلیک سمت چپ کنید یا روی گزینه ای دیگر کلیک سمت چپ کنید. گزینه ای را که انتخاب می کنید با رنگ زرد هایلایت می شود.

توجه: ممکن است خواندن و گوش کردن همزمان با هم مشکل باشد. توصیه می شود که ابتدا گوش کنید، در دفتر یادداشت خود نوت برداری کنید و بعد خلاصه ها را بخوانید.

نکات آزمون:

نوت برداری کنید و خلاصه ی صحیح را پیدا کنید:

قبل یا هنگام گوش کردن به فایل صوتی، گزینه ها را نخوانید. زیرا که طولانی هستند و همین باعث می شود که حواستان پرت شود. در عوض به هنگام گوش کردن، نکات کلیدی را در دفتر یادداشت خود بنویسید ( مثلا کلمات کلیدی، عبارات، اسم ها، تاریخ ها و هر اطلاعاتی که توسط گوینده با استفاده از تن صدا به آن تاکید می شود). سپس گزینه ها را بخوانید و گزینه ای را که جزئیات آن بیشتر با نوشته ی شما مطابقت می کند را انتخاب کنید:

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در این قسمت بر اساس توانایی شما در درک، تحلیل و ترکیب اطلاعات فایل صوتی و تشخیص دقیق ترین خلاصه برای آن سنجیده می شود. پاسخ شما به عنوان صحیح یا غلط نمره دهی می شود. اگر هیچ پاسخی ندادید یا پاسخ اشتباه دادید، هیچ نمره ای دریافت نمی کنید.

توجه:

 • این نوع سوال، بر نمره دهی listening(گوش کردن) و reading(خواندن) شما تاثیر می گذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) و writing(نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود.

توصیه ی عمومی:

 • ممکن است خواندن و گوش کردن همزمان با هم مشکل باشد. توصیه می شود که اول گوش کنید و بعد خلاصه ها را بخوانید.
 • قبل از پخش فایل صوتی از زمان خود استفاده کنید تا یک نگاه مختصر به گزینه ها بیاندازید. شما نمی توانید کامل خلاصه ها را بخوانید اما قطعا می توانید چند کلمه از هر خلاصه را متوجه شوید. اینکار دو فایده دارد: بهتر متوجه می شوید که قرار است درباره ی چه چیز صحبت شود و همچنین به شما کمک می کند تا موقع گوش کردن، بعضی از گزینه ها را حذف کنید.
 • وقتی که فایل صوتی پخش می شود، سعی کنید که موضوع اصلی را متوجه شوید. نوت برداری کنید و چیزی را که می شنوید همزمان در ذهن خود تصور کنید. اینکار به شما کمک می کند که نکات اصلی فایل صوتی را بخاطر بسپارید. زمانی که گوش می دهید، به گزینه های پیش رو نگاه کنید.
 • در اغلب موارد به هنگام گوش کردن به فایل صوتی می توانید همزمان چند گزینه را حذف کنید و انتخاب های خود را محدود کنید.
 • وقتی که فایل صوتی تمام شد، گزینه ها را با جزئیات بخوانید و به دنبال گزینه ای باشید که نکات اصلی که بخاطر می آورید و در یادداشت شما هستند را داشته باشد.
 • گزینه ای که همه یا بیشتر نکات کلیدی ذکر شده در فایل صوتی را دارد گزینه ی صحیح است. برای مثال: اگر گزینه ی اول، دو نکته ی کلیدی دارد، اما گزینه ی دوم، سه نکته ی کلیدی دارد، پس گزینه ی دوم به شرط اینکه همه ی نکات کلیدی ذکر شده مثل فایل صوتی باشد، صحیح است. پس اگر گزینه ی سوم، سه نکته ی کلیدی دارد اما یکی از این نکته ها در فایل صوتی ذکر نشده، آن گزینه صحیح نیست.
 • بیشتر از 40 ثانیه برای این نوع سوال زمان نگذارید.

چند گزینه ای های دارای چند جواب (Multiple Choice, Multiple Answers)

بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان سخنرانی با انتخاب چند گزینه پاسخ دهید. این نوع سوال نمره منفی دارد. از این رو اگر گزینه ای را اشتباه انتخاب کنید جریمه می شوید.

در این نوع سوال باید به یک فایل صوتی گوش کنید و به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهید. بیشتر از یک پاسخ صحیح وجود دارد.

 • تکلیف- بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی، به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان سخنرانی با انتخاب چند گزینه پاسخ دهید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن)
 • طول هر فایل صوتی- 40 تا 90 ثانیه

فایل صوتی به صورت خودکار پخش می شود و شما فقط یکبار می توانید به آن گوش دهید. همه ی گزینه هایی که فکر می کنید صحیح هستند را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

برای انتخاب یک گزینه با استفاده از دکمه ی سمت چپ موس، روی آن کلیک کنید. اگر نظرتان عوض شد، برای عدم انتخاب آن، دوباره روی همان گزینه کلیک سمت چپ کنید. گزینه هایی که انتخاب می کنید با رنگ زرد هایلایت می شوند.

نکات آزمون:

از نکات اصلی و جزئیات مربوط به آن نوت برداری کنید:

قبل از اینکه فایل صوتی پخش شود 7 ثانیه فرصت دارید. دراین 7 ثانیه سوال را بخوانید و اماده ی نوت برداری شوید تا در پاسخ دادن به شما کمک کند. احتمالا نوت برداری موثر تر از تلاش برای انتخاب گزینه ها همزمان با گوش دادن است. زیرا ممکن است مطالب را دقیقا به همان ترتیبی که در فایل صوتی می شنوید، در گزینه ها نیابید.

جزئیات (مثل زمان، مکان، اتفاقات) و نکات اصلی را یادداشت کنید زیرا شما باید بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید.

 

به معنی گزینه ها توجه کنید. گزینه ای را صرفا بخاطر دارا بودن کلماتی که در فایل صوتی می شنوید انتخاب نکنید:

گزینه هایی را که از نظر معنی با فایل صوتی بیشترین مطابقت را دارند انتخاب کنید. گزینه ای را فقط بخاطر دارا بودن کلمات یا عباراتی که در فایل صوتی می شنوید انتخاب نکنید. ممکن است چند گزینه دارای کلمه هایی مثل فایل صوتی باشند اما با معنی آن مطابقت نداشته باشند.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در این قسمت بر اساس توانایی شما در تحلیل، تفسیر و ارزیابی یک فایل صوتی یا ویدیو مختصر درباره ی یک موضوع علمی سنجیده می شود. اگر همه ی پاسخ های شما صحیح باشند بیشترین نمره از این قسمت دریافت می کنید. اگر یک یا چند پاسخ شما اشتباه باشند، با جزئیات نمره دهی میشوید.

توجه:

 • این نوع سوال فقط بر نمره دهی listening(گوش کردن) شما تاثیر می کذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) و writing(نوشتن) شما توسط این نوع سوال ارزیابی نمی شود و مهارت reading(خواندن) شما فقط برای خواندن دستورالعمل ها، سوال و گزینه های مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • از 7 ثانیه استفاده کنید: سریعا سوال های قسمت listening(گوش کردن) و گزینه ها را بخوانید. بدانید که باید روی چه چیزی تمرکز کنید. سوال و چند کلمه از هر گزینه را متوجه شوید.
 • گزینه ها را به هنگام گوش دادن حذف کنید: فقط ننشینید و به فایل صوتی گوش دهید. به گزینه های مقابلتان نگاه کنید. وقتی کلمه ای را می شنوید که مربوط به یکی از گزینه هاست، درستی آن گزینه را چک کنید. از این زمان استفاده کنید تا گزینه های نامربوط را حذف کنید.
 • نکات کلیدی را یادداشت کنید: هر زمان که یک نکته ی کلیدی و یک اطلاعات مهم می شنوید آن را یادداشت کنید. اینکار در آخر به شما کمک میکند تا گزینه های صحیح را تشخیص دهید.
 • در آخر، گزینه ها را نهایی کنید: حتی اگر فکر می کنید که به هنگام گوش دادن، گزینه های صحیح را پیدا کرده اید، عجله نکنید. قبل از نهایی کردن پاسخ خود، منتظر شوید تا فایل صوتی تمام شود و بعد دوباره به سوال و گزینه ها برگردید.
 • همه ی گزینه ها را در نظر بگیرید: همیشه همه ی گزینه های موجود را در نظر بگیرید. از هیچکدام غافل نشوید. شما باید برای انتخاب یا حذف هر گزینه دلیل داشته باشید.

گوش دادن و پر کردن جاهای خالی (Listening Fill in the Blanks)

متن یک فایل صوتی با چند جای خالی نمایش داد ه می شود. بعد از گوش کردن به فایل صوتی باید کلمه های جا افتاده را در جاهای خالی بنویسید. این نوع سوال مهارت listening(گوش کردن) و writing(نوشتن) شما را می سنجد.

در این نوع سوال متن یک فایل صوتی برای شما نمایش داده می شود. اما چند کلمه جا افتاده است. متن را با نوشتن کلمات جا افتاده به حالت اول برگردانید.

 • تکلیف- متن یک فایل صوتی با چند جای خالی روی صفحه نمایان می شود. بعد از گوش دادن به فایل صوتی کلمات جا افتاده را در جاهای خالی بنویسید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن) و writing(نوشتن)
 • طول هر فایل صوتی- 30 تا 60 ثانیه

فایل صوتی به صورت خودکار پخش می شود و شما فقط یکبار میتوانید به آن گوش دهید. روی هر جای خالی کلیک سمت چپ کنید و کلمه ی جا افتاده را بنویسید. همچنین میتوانید از دکمه ی Tab روی کیبورد استفاده کنید تا بین جاهای خالی جابجا شوید.

توجه: شما میتوانید به هنگام پخش فایل صوتی در دفتر یادداشت خود نوت برداری کنید و سپس جاهای خالی را پر کنید.

نکات آزمون:

قبل از پخش فایل صوتی، متن را سطحی بخوانید:

قبل از پخش فایل صوتی 7 ثانیه زمان دارید. در این 7 ثانیه فقط میتوانید متن را سطحی بخوانید. وقتی که متن را می خوانید به جاهای خالی توجه نکنید و سعی کنید یک ایده ی کلی از موضوع متن به دست آورید. اینکار به شما کمک میکند تا کلمه هایی از فایل صوتی که مناسب جای خالی هستند را تشخیص دهید.

چیز هایی که میتوانید به دنبال آن بگردید:

 • اسامی خاص (که با حرف بزرگ شروع می شوند). این اسامی می توانند اطلاعاتی درباره ی اشخاص و شغلشان (مثلا مایک….محافظ منابع طبیعی)، مکان ها (مثلا جزیره ی اندونزی سوماترا) و سازمان ها (مثلا گروه حفظ منابع طبیعی The Leuser International Foundation) به شما بدهند. (نگران نباشید اگر نمیدانید آنها چه کسانی یا کجا هستند.)
 • اسم هایی که در متن تکرار می شوند. این اسامی می توانند به شما کمک کنند تا موضوع متن را متوجه شوید.

اسم گروه حفظ منابع طبیعی. کلمه ی conservation دوبار در متن ذکر شده. پس متن درباره ی حفظ منابع طبیعس در این منطقه است.

همینطور که گوش می دهید، کلمه هایی از فایل صوتی که مناسب جاهای خالی هستند را در دفتر یادداشت خود بنویسید:

سرعت پخش فایل صوتی معمولی است و فقط یکبار پخش میشود. به هنگام گوش کردن به فایل صوتی، زمانی برای فکر کردن به املای کلمات جا افتاده نخواهید داشت. از دفتر یادداشت خود استفاده کنید تا چیزی که می شنوید را در آن بنویسید.

بعد از اینکه فایل صوتی تمام شد، میتوانید متن را بخوانید و از یادداشت های خود برای تصمیم گیری در مورد کلمات جا افتاده و املای آنها استفاده کنید. سپس آنها را در جای خالی بنویسید:

به یاد داشته باشید که تا زمانی که شما بر روی دکمه Next در پایین صفحه کلیک نکنید سوال بعدی شروع نمی شود. پس زمان کمی برای فکر کردن به پاسخ خود دارید.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در این قسمت بر اساس توانایی شما در پیدا کردن کلمات جا افتاده در یک فایل صوتی و نوشتن آنها در متن سنجیده می شود. نمره ی شما در این قسمت بر اساس عامل زیر است:

محتوا: آیا همه ی کلمات جا افتاده را نوشته اید؟ نمره ی محتوا با شمارش تعداد کلمات صحیح با املای درست در پاسخ شما مشخص می شود. هر کلمه ای با املای درست یک نمره دارد.

توجه:

 • اگر همه ی جاهای خالی با کلمات درست و املای صحیحی پر شده باشند، بیشترین نمره از این قسمت دریافت میکنید. اگر به یک یا چند جای خالی پاسخ اشتباه داده باشید، با جزئیات نمره دهی می شود. این نوع سوال در نمره دهی listening(گوش دادن) و writing(نوشتن) شما تاثیر می گذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و مهارت reading(خواندن) شما فقط برای خواندن دستور العمل ها و متن فایل صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • پیش از پخش فایل صوتی، متن آن را بخوانید: حتی اگر نمی توانید همه ی متن فایل صوتی را بخوانید، از هر چه که بتوانید بخوانید بهره می برید. دانستن کلمه های اطراف جای خالی به شما می فهماند که به دنبال چه چیزی باشید. تمرکز شما بر پیدا کردن کلمه های مناسب جاهای خالی در فایل صوتی خواهد بود.
 • نشانگر موس را در اولین جای خالی قرار دهید: به محض پخش فایل صوتی آماده ی نوشتن باشید. همیشه میتوانید حداقل برای اولین جای خالی آماده باشید. اما در اولین جای خالی یا بقیه ی آنها گیر نکنید.
 • گوینده را دنبال کنید: برای فکر کردن به یک کلمه یا جای خالی خاص توقف نکنید. با گوینده پیش بروید. چشم و دست شما باید گوینده را دنبال کند. اگر مستقیما کلمه ها را در جای خالی وارد می کنید، نشانگر موس را بعد از هر جای خالی سریعا به جای خالی بعدی ببرید و به کلمه های قبل از آن گوش دهید.
 • آماده باشید تا در دفتر یادداشت بنویسید: اگر راهکار شما ابتدا نوشتن در دفتر یادداشت و سپس انتقال آن به کلمپیوتر است، باید به محض پخش فایل صوتی آماده ی نوشتن باشید. با دست نوشتن معمولا زمانبر است. پس سعی کنید که کلمه ها را به صورت کامل ننویسید. فقط حروفی از کلمه را به اندازه ای که بعدا بتوانید آن کلمه را تشخیص دهید بنویسید.
 • در آخر همیشه مرور کنید: تا زمانی که پاسخ خود را مرور نکردید، به سراغ سوال بعدی نروید. به هر حال متن با جواب های صحیح، معنادار خواهد بود. اگر به دلایلی جواب های شما در متن معنی نمی دهند، میتوانید با کلمات دیگری آنها را جایگزین کنید. اما فقط در صورتی که کلمه ای مناسب تر از کلمه ی قبلی میدانید اینکار را انجام دهید. همچنین متن را برای یافتن اشتباهات املایی و گرامری چک کنید. این اشتباهات با یک مرور سریع برطرف می شوند.
 • زمان خود را مدیریت کنید: از آنجایی که قسمت listening(گوش کردن) آزمون فقط یک زمان کلی دارد، به شما بستگی دارد که چقدر زمان برای هر سوال در این قسمت بگذارید. این زمان شامل زمانی می شود که فایل صوتی پخش می شود و همچنین مقدار زمانی که شما برای مرور پاسخ خود مصرف می کنید. در طول تمرین خود متوجه شوید که به طور متوسط چقدر زمان برای این قسمت احتیاج دارید.

چند گزینه ای های دارای یک جواب (Multiple Choice, Single Answer)

بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان سخنرانی با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید.

در این نوع سوال باید به یک فایل صوتی گوش دهید و به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهید.

 • تکلیف- بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی، به یک سوال چند گزینه ای درباره ی محتوا یا نحوه ی بیان سخنرانی با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید.
 • مهارت های مورد ارزیابی- listening(گوش کردن)
 • طول هر فایل صوتی- 30 تا 60 ثانیه

فایل صوتی به صورت خودکار پخش می شود و فقط یکبار می توانید به آن گوش کنید.

چند گزینه وجود دارد که فقط یکی از آنها صحیح است.

برای انتخاب یک گزینه روی آن کلیک سمت چپ کنید. اگر نظرتان عوض شد، برای عدم انتخاب آن، دوباره روی آن کلیک سمت چپ کنید یا روی گزینه ای دیگر کلیک سمت چپ کنید.

گزینه ای را که انتخاب می کنید با رنگ زرد هایلایت می شود.

نکات آزمون:

روی اطلاعاتی که لازم دارید تمرکز کنید:

در این نوع سوال، قسمت اصلی سوال به شما می گوید که به دنبال چه اطلاعاتی باشید. دانستن نکته ی اصلی سوال به شما کمک می کند که بهتر گوش کنید.

برای مثال سوال به شما می فهماند که آیا باید به دنبال موضوع اصلی باشید: دلیل اصلی ورشکستگی شرکت چه بود؟

یا به دنبال مطالب و جزئیات مربوطه باشید: گوینده درباره ی چه جنبه ای از سیاست حمل و نقل در گذشته صحبت می کند؟

یا به دنبال استنباط گوینده باشید: پیشنهاد گوینده درباره ی کاری که کارخانه باید انجام دهد چیست؟

یا به دنبال هدف گوینده باشید: چرا گوینده درباره ی کاهش مالکیت وسیله نقلیه صحبت می کند؟

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، سوال و گزینه ها را سطحی بخوانید و تا موضوع را متوجه شوید:

قبل از پخش فایل صوتی 5 ثانیه فرصت دارید. در این زمان به سرعت سوال و گزینه ها را بخوانید تا موضوع را متوجه شوید.

برای نمونه در مثال زیر، سوال نشان می دهد که گوینده درباره ی آینده صحبت خواهد کرد و در همه ی گزینه ها کلمه ی media ذکر شده است.

پس به فایل صوتی گوش می دهید تا متوجه شوید که گوینده فکر می کند در آینده چه اتفاقی برای media(رسانه) خواهد افتاد.

نحوه ی نمره دهی به این سوال:

پاسخ شما در این قسمت به عنوان صحیح یا غلط نمره دهی می شود. اگر پاسخی ندادید یا پاسخ اشتباه دادید، هیچ نمره ای دریافت نمی کنید.

توجه:

 • این نوع سوال فقط بر نمره ی listening(گوش کردن) شما تاثیر می گذارد.
 • مهارت speaking(صحبت کردن) و writing(نوشتن) شما توسط این نوع سوال سنجیده نمی شود و مهارت reading(خواندن) شما تنها برای خواندن دستورالعمل ها، سوال و گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ی عمومی:

 • سوال را بخوانید و سپس چند کلمه از هر گزینه را متوجه شوید. اینکار به شما کمک می کند تا متوجه شوید که فایل صوتی قرار است راجع به چه چیزی صحبت کند. اگر چند کلمه از هر گزینه را بدانید، خواهید دانست که دقیقا به چه چیزی گوش دهید.
 • به هنگام پخش فایل صوتی سعی کنید که موضوع آن و ربط آن با سوال و گزینه ها را متوجه شوید. شما فقط برای شنیدن یک سخنرانی به آن گوش نمی کنید یلکه برای تشخیص یا تایید مقداری اطلاعات بخصوص به آن گوش می کنید.
 • هر وقت که اطلاعات مهمی می شنوید نوت برداری کنید. حوادث، اشخاص، مکان، توضیحات، جزئیات خاص و ….موارد مهمی در فایل صوتی هستند.
 • همینطور که گوش می کنید به گزینه ها نگاه کنید. هدف شما حذف بعضی از این گزینه هاست. با به دست آوردن اطلاعات بیشتر از فایل صوتی، بعضی از گزینه ها را تایید کنید. وقتی کلمه ای می شنوید که به یکی از گزینه ها مربوط است، تصمیم گیری کنید که آن کلمه باعث تایید یا حذف آن گزینه می شود. به یاد داشته باشید که این فقط برای ابتدای کار است و انتخاب نهایی شما نیست. پس پاسخ خود را در هنگام پخش فایل صوتی انتخاب کنید.
 • وقتی که فایل صوتی تمام شد روی دکمه Next کلیک کنید. وقت خود را برای این نوع سوال هدر ندهید زیرا که نمره ی زیادی ندارد.