دوست من سلام. حدود 3 سالی هست که در کنار شما عزیزان سعی کردیم مسیر هموار و راحتتری برای آزمون PTE میسر کنیم. از اینکه با حمایت مالی ما را در ادامه مسیر همراهی میکنی، سپاسگزاریم.