Homepte

نحوه استفاده از دوره ها

نحوه استفاده از دوره :

👈 با قسمت اسپیکینگ شروع کنید و مقدمه را حتما مشاهده کنید.

👈 برای سوالات درسی اگر دارای پکیج طلایی هستید تیکت درسی ارسال کنید تا متخصص در اسرع وقت پاسخ شما را بدهد.

👈 برای سوالات فنی تیکت فنی ارسال کنید تا متخصص در اسرع وقت پاسخ شما را بدهد.

👈 تمام فایل ها و جزوات در صفحه دوره شما وجود دارد.

👈 برنامه درسی عمومی در صفحه دوره شما وجود دارد.

👈 میتوانید از امکانات دیگر موسسه در پروفایل خود استفاده کنید مانند: گرفتن برنامه درسی اختصاصی توسط استاد، داشتن مشاوره با استاد و …