Homepte

زمان باقیمانده

اعتبار ساعتی به هیچ وجه مانع مطالعاتی برای شما نیست و مقدار آن در هر دوره توسط کارشناسان آموزشی و با توجه به زمان مورد نیاز کاربر برای تمرین، تکرار، مرور وجزوه نویسی درنظر گرفته شده است. پس با خیال راحت، تمرکز خود را به یادگیری و مطالعه اختصاص دهید. دلیل وجود اعتبار ساعتی، صرفا حفظ حق نشر است. تا بعد از استفاده از خدمات، اکانت کاربری در اختیار دیگر افراد قرار نگیرد و هر کاربر اکانت خود را داشته باشد. دقت داشته باشید که اعتبار ساعتی با باز کردن هر صفحه ای از دوره شمارش می شود و دارای محافظ می باشد. اگر شما 10 دقیقه در صفحه ای از دوره آنلاین باشید اما فعالیتی نداشته باشید، شمارش اعتبار ساعتی به صورت خودکار متوقف شده و پیامی بر روی صفحه نشان داده خواهد شد.

ردیف نام دوره زمان مصرف شده زمان اکسترا زمان کل دوره زمان باقی مانده روز باقی مانده وضعیت