آخرین ثبت نام وبینار سال 1402

وبینار تخصصی اسپیکینگ

آموزش تمام سوالات اسپیکینگ به همراه تکنیک ها، نحوه گرفتن اسپیکینگ ۹۰ در آزمون پی تی ای،

لینک ورود به وبینار به ایمیل شما ارسال می شود.